Nordisk Råd ønsker fælles koordinering af EU direktiver

28.10.14 | Nyhed
Bertel Haarder
Fotograf
norden.org/Thomas Glahn
En fælles implementering af EU direktiver kan skabe større mobilitet mellem de nordiske lande og hindre nye grænsehindringer i at opstå. Nordisk Råd foreslår nu at et fællesnordisk udvalg skal sikre samklang i forhold til EU lovgivning.

Alle de nordiske lande implementerer på forskellig vis direktiver fra Bruxelles, uanset om de er medlem af EU eller ej: Men de gør det netop forskelligt og det skaber mange problemer mellem landene.

Væksten i de nordiske lande hæmmes af de grænsehindringer, der derved opstår og den forskel i implementering skader ikke mindst mobiliteten mellem landene. Det er rationalet bag et forslag fra Nordisk Råd om en ny samordning af retsakter fra EU.

- Det er godt, at EU direktiver giver mulighed for fleksibel implementering. Men det er ikke godt, hvis det skaber grænsehindringer mellem landene. Derfor skal vi forberede implementeringen bedre i Norden, men uden at skabe unødigt bureaukrati, udtaler Bertel Haarder (V-DK) på vegne af Nordisk Råds Præsidium.

I Danmark er man eksempelvis ikke mindst blevet opmærksom på risikoen for overimplementering, hvor vi lægger egne krav oveni det, der kommer fra EU. Det kan skade konkurrenceevnen, ud over at skabe nye grænsehindringer, uddyber han.

Screening af EU forslag

Konkret foreslår Nordisk Råd, at det land, som er formand for Nordisk Ministerråd screener kommende EU-retsakter og udvælger de områder, som berører mobiliteten mellem de nordiske lande mest.

Herefter koordinerer formandskabslandet et samråd mellem berørte embedsmænd fra alle landene på de pågældende områder for at sikre en mere ensartet national implementering.

Færøerne og Grønland står udenfor forslaget, da de ikke direkte implementerer EU-direktiver. Det er nu op til de nordiske landes regeringer at diskutere forslaget videre.Se også:Nordisk samarbejde om gennemførelse af EU- og EØS-lovgivningStrategi och handlingsplan för nordisk mobilitet