Ny indsats: Hvordan påvirker teknikgiganterne den demokratiske samtale i Norden?

03.11.21 | Nyhed
Nordiska kulturministrar
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Teknikgiganternes indflydelse på udviklingen af nyhedsmedierne i Norden – og mere overordnet på den demokratiske samtale – skal undersøges. Det var budskabet fra de nordiske kulturministre, som på onsdagens ministermøde vedtog en fællesnordisk indsats, der har til formål at give os større viden om dette.

Diskussionen om teknikgiganternes (Apple, Facebook, Google med flere) dominerende rolle er lige så aktuel i de nordiske lande som internationalt. En større og større del af den demokratiske samtale foregår online, og den øgede brug af digitale platforme i forbindelse med pandemien har sat fokus på afhængigheden af teknikgiganternes infrastruktur. På onsdagens ministermøde i København diskuterede man dette ud fra en nordisk kontekst.

Med beslutningen om en fællesnordisk indsats ønsker vi ikke bare at indsamle erfaring og viden fra otte lande i løbet af kort tid, men også at få centrale, nationale aktører til at arbejde tættere sammen om håndteringen af teknikgiganternes indflydelse. 

Antti Kurvinen, formand for Nordisk Ministerråd for Kultur 2021

– I situationer som denne, hvor vi står over for nye udfordringer, er det nordiske samarbejde ekstra vigtigt. Med beslutningen om en fællesnordisk indsats ønsker vi ikke bare at indsamle erfaring og viden fra otte lande i løbet af kort tid, men også at få centrale, nationale aktører til at arbejde tættere sammen om håndteringen af teknikgiganternes indflydelse. Det er vigtigt og gør indsatsen berettiget, siger Antti Kurvinen, som er Finlands forsknings- og kulturminister samt formand for Nordisk Ministerråd for Kultur i 2021.

Fri presse og demokratiske samtaler

Teknikgiganternes globale platforme har givet flere mennesker mulighed for at komme til orde og engagere sig, men dette skaber også komplekse problemstillinger og udfordringer. Det drejer sig om alt fra beskatning, copyright og annonceindtægter til algoritmer, der styrer visningen af indhold, behandling af personoplysninger samt sociale problemer blandt unge, men helt grundlæggende sætter det spørgsmålstegn ved, hvordan den samfundsbærende demokratiske samtale skal fungere. 

– De hastige forandringer indebærer, at teknikgiganternes digitale infrastruktur definerer rammerne for samtaler og informationsdeling for borgere, politikere og mediebranchen. Det er en stor udfordring, og ambitionen med det nordiske arbejde frem mod 2030 er at styrke forudsætningerne for et trygt og demokratisk samtalemiljø for de nordiske medier og indbyggerne i Norden, også digitalt, siger Nordisk Ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki.

Næste skridt

De nordiske kulturministre satser i alt en million danske kroner på en omfattende indsats, som indledes med en rapport om teknikgiganternes indflydelse på nyhedsmediernes forudsætninger. Rapporten skrives/sammenfattes af Gøteborgs Universitets centrum for nordisk medieforskning, Nordicom. Nordicom har tidligere i år præsenteret rapporten "COVID-19 och de nordiska nyhetsmedierna", som påviser accelererende forandringer på mediemarkedet, blandt andet en forskydning af reklameinvesteringer fra nationale til globale reklameplatforme.

Den anden del af indsatsen vil blive defineret tydeligere på baggrund af ministrenes drøftelser på mødet, men ambitionen er at inkludere perspektiver fra flere andre politiske sektorer såsom digitalisering, undervisning, ligestilling, sprog samt et børne- og ungdomsperspektiv. Det forventes, at arbejdet vil blive påbegyndt i starten af 2022.