Ny innsats: Hvordan påvirker teknologikjempene den demokratiske samtalen i Norden?

03.11.21 | Nyhet
Nordiska kulturministrar
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Teknologikjempenes innflytelse på hvordan nyhetsmediene utvikles i Norden – og mer generelt i forhold til den demokratiske samtalen – må undersøkes. Det var budskapet fra de nordiske kulturministrene, som på onsdagens ministermøte fattet vedtak om en felles nordisk innsats for å få mer kunnskap om området.

Diskusjonen om teknologikjempenes (Apple, Facebook, Google med flere) dominerende rolle er like aktuell nasjonalt i de nordiske landene som internasjonalt. En stadig større del av den demokratiske samtalen finner sted på nettet, og den økte bruken av digitale plattformer under pandemien har satt fokus på avhengigheten av teknologikjempenes infrastruktur. På onsdagens ministermøte i København ble spørsmålet diskutert ut fra en nordisk sammenheng.

Med vedtaket om en felles nordisk innsats vil vi ikke bare samle erfaringer og kunnskap fra åtte land på kortere tid, men også få sentrale aktører nasjonalt til å samarbeide nærmere i spørsmålet om teknologikjempenes innflytelse. 

Antti Kurvinen, leder i Nordisk ministerråd for kultur 2021.

– Det er i situasjoner som denne, når vi står overfor nye utfordringer, at det nordiske samarbeidet er ekstra viktig. Med vedtaket om en felles nordisk innsats vil vi ikke bare samle erfaringer og kunnskap fra åtte land på kortere tid, men også få sentrale aktører nasjonalt til å samarbeide nærmere i spørsmålet om teknologikjempenes innflytelse. Dette er viktig og gjør innsatsen mer kvalifisert, sier Antti Kurvinen, Finlands forsknings- og kulturminister og leder for Nordisk ministerråd for kultur 2021.

Fri presse og demokratiske samtaler

Samtidig som teknologikjempenes globale plattformer har åpnet opp for at flere mennesker kan bli hørt og engasjere seg, oppstår det løpende komplekse problemstillinger og utfordringer. Det handler om alt fra beskatning, copyright og annonseinntekter til algoritmer som styrer hvilket innhold som vises, bruk av personlige data og sosial uhelse blant unge, men helt grunnleggende stiller det spørsmål ved hvordan den samfunnsbærende demokratiske samtalen skal fungere. 

– De raske forandringene gjør at teknologikjempenes digitale infrastruktur setter rammene for samtaler og informasjonsdeling både for innbyggerne, politikerne og mediebransjen. Det er en stor utfordring, og ambisjonen med det nordiske arbeidet fram mot 2030 er å styrke forutsetningene for et fortsatt trygt og demokratisk samtalemiljø for nordboerne og nordiske medier – også digitalt, sier Paula Lehtomäki, Nordisk ministerråds generalsekretær.

Neste skritt

De nordiske kulturministrene satser totalt 1 million danske kroner på en omfattende innsats som starter med en rapport om teknologikjempenes innflytelse på nyhetsmedienes forutsetninger. Rapporten utarbeides av Nordicom, sentrum for nordisk medieforskning ved Göteborgs universitet. Nordicom har tidligere i år presentert rapporten ”COVID-19 och de nordiska nyhetsmedierna”, som viser akselererende endringer på mediemarkedet som for eksempel flytting av reklameinvesteringer fra nasjonale til globale reklameplattformer.

Oppdraget for den andre delen av innsatsen vil bli definert tydeligere med bakgrunn i ministrenes diskusjon på møtet, og har som ambisjon å inkludere perspektiver fra flere andre politiske sektorer som digitalisering, undervisning, likestilling og språk samt et barne- og ungdomsperspektiv. Arbeidet forventes å komme i gang i begynnelsen av 2022.