Ny insats: Hur påverkar teknikjättarna det demokratiska samtalet i Norden?

03.11.21 | Nyhet
Nordiska kulturministrar
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Teknikjättarnas inflytande på hur nyhetsmedierna utvecklas i Norden - och mer generellt i förhållande till det demokratiska samtalet måste undersökas. Det var budskapet från de nordiska kulturministrarna som vid onsdagens ministermöte beslutade om en samnordisk insats för att få mer kunskap om området.

Diskussionen om teknikjättarnas (Apple, Facebook, Google med flera) dominerade roll är lika aktuell nationellt i de nordiska länderna som internationellt. En allt större del av det demokratiska samtalet äger rum online och den ökade användningen av digitala plattformar under pandemin har satt fokus på beroendet av teknikjättarnas infrastruktur. På onsdagens ministermöte i Köpenhamn diskuterades frågan ur ett nordiskt sammanhang.

Med beslutet om en samnordisk insats vill vi inte bara på kortare tid samla erfarenheter och kunskap från åtta länder men även få centrala aktörer nationellt att samarbeta närmare i frågan om teknikjättarnas inflytande. 

Antti Kurvinen, ordförande i Nordiska ministerrådet för kultur 2021

- Det är i situationer som den här när vi står inför nya utmaningar som det nordiska samarbetet är extra viktigt. Med beslutet om en samnordisk insats vill vi inte bara på kortare tid samla erfarenheter och kunskap från åtta länder men även få centrala aktörer nationellt att samarbeta närmare i frågan om teknikjättarnas inflytande. Det är viktigt och kvalificerar insatsen, säger Antti Kurvinen, Finlands forsknings- och kulturminister och ordförande i Nordiska ministerrådet för kultur 2021.

Fri press och demokratiska samtal

Samtidigt som teknikjättarnas globala plattformar har öppnat upp för att flera människor kan göra sin röst hörd och engagera sig så uppstår löpande komplexa frågeställningar och utmaningar. Det handlar om allt från beskattning, copyright och annonsintäkter till algoritmer som styr vilket innehåll som visas, användandet av personliga data och social ohälsa bland unga, men helt grundläggande ställer det frågetecken kring på vilket sätt det samhällsbärande demokratiska samtalet ska fungera. 

-De snabba förändringar gör att teknikjättarnas digitala infrastruktur sätter ramarna för samtal och informationsdelning både för medborgarna, politikerna och mediabranschen. Det är en stor utmaning och ambitionen med det nordiska arbetet mot 2030 är att stärka förutsättningar för en fortsatt trygg och demokratisk samtalsmiljö för nordborna och nordisk media – även digitalt, säger Paula Lehtomäki, Nordiska ministerrådets generalsekreterare.

Nästa steg

De nordiska kulturministrarna satsar totalt 1 miljon danska kronor på en omfattande insats som startar med en rapport om teknikjättarnas inflytande på nyhetsmediernas förutsättningar. Rapporten skrivs/sammanställs av Nordicom, centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet. Nordicom har tidigare i år presenterat rapporten ”COVID-19 och de nordiska nyhetsmedierna” som visar på accelererande förändringar på mediemarknaden såsom förflyttningar av reklaminvesteringar från nationella till globala reklamplattformar.

Uppdraget för den andra delen av insatsen kommer att definieras tydligare med bakgrund i ministrarnas diskussion på mötet och har som ambition att inkludera perspektiv från flera andra politiska sektorer såsom digitalisering, undervisning, jämställdhet, språk samt ett barn- och ungaperspektiv. Arbetet förväntas gå igång i början av 2022.