Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Nordiska rådet utmanar EU att bekämpa antibiotikaresistens

22.04.15 | Nyhed
Europaparlamentet håller på att förbereda lagstiftning inom veterinärmedicin och djurhälsa. Nordiska rådet tror att detta är ett möjlighetens fönster för europeiska åtgärder mot antibiotikaresistens.

 

Seminariet One Health from a Nordic perspective hölls med Christel Schaldemose, medlem i Europaparlamentet, som värd tillsammans med Nordiska rådet den 22 april 2015.

– Vi har en unik möjlighet att bekämpa detta enorma hot mot människors och djurs hälsa. Det är inte acceptabelt att 25 000 människor dör i Europa varje år på grund av antibiotikaresistens. Det behövs omedelbara åtgärder. Vi kan rädda liv, sade Christel Schaldemose.

Konceptet "One Health" medger sambandet mellan sjukdom och hälsa hos människor och djur och den miljö vi verkar i. Kopplingen mellan människors och djurs hälsa är väl dokumenterad. I många länder står användningen av antibiotika inom djursektorn för upp till 80 procent av den totala användningen.

Bättre europeisk lagstiftning behövs snarast möjligt

– Europaparlamentet är avgörande när det gäller att skapa de rätta förutsättningarna för att bekämpa antibiotikaresistens i vår region. Genom sitt nuvarande lagstiftningsarbete kan parlamentet bli en del av den lösning vi efterlyser. Just nu finns det ett fönster av möjlighet som öppnar sig i och med att man är på väg att anta ny lagstiftning om veterinärmedicin och djurhälsa. Europaparlamentet måste ta tillfället i allt för 500 miljoner européers skull och föregå med gott exempel för andra regioner i världen, sade Christina Gestrin, medlem i Nordiska rådet och riksdagsledamot i Finland.

Annicka Engblom, medlem i Nordiska rådet och riksdagsledamot i Sverige, instämde:

– Vi håller på att göra vissa framsteg i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier i Norden, men det är en långsam och sporadisk process. Det är viktigt att ha en politisk medvetenhet och en vilja att röja undan lagliga, ekonomiska och organisatoriska hinder för att göra ytterligare framsteg. På det stora hela kommer en bredare samordnad europeisk insats och förbättrad europeisk lagstiftning att hjälpa oss att förbättra situationen ytterligare. I det uppdraget sitter vi alla i samma båt och ingen kan göra det ensam, sade Engblom.

Nordiska rådets rekommendationer till Europaparlamentet

Nordiska rådet rekommenderar att Europaparlamentet inför lagstiftning som åstadkommer följande:

  • Stoppar användningen av antibiotika som ett verktyg för att förebygga sjukdom, i verkligheten ett substitut för att man försummar djurvälfärden
  • Förbjuder läkare och veterinärer att tjäna pengar på försäljning av antibiotika
  • Stödjer samarbete mellan sektorerna för människors hälsa och veterinärmedicin liksom involverar en industri som agerar ansvarsfullt
  • Stärker övervakningen och insamlingen av data som grund för förebyggande nära källan
  • Begränsar den totala användningen av antibiotika och främjar användningen av smalspektrumantibiotika som första val vid behandling
  • Stödjer behandling av människor och djur baserat på diagnostik och en förståelse för mönstren för antibiotikaresistens
  • Förbättrar kontrollen av utsläpp och åtgärderna för att förebygga antibiotika i miljön

Läs mer i op-ed-texten i Parliament Magazine av Engblom, Gestrin och Schaldemose:  
Antibiotic resistance 'threat to human health'

Nordiska rådet är det nordiska samarbetets parlamentariska organ som grundades 1952, och består av 87 representanter för de nationella parlamenten i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige in samarbete med Färöarna, Grönland och Åland.