Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Fiskskinn in på bara huden

26.08.16 | Nyhed
Fiskskinn är starkare än krokodilskinn, klarar tvätt i tvättmaskin och tillgången på råvaran är i det närmaste oändlig. I linje med målsättningarna om en allt mer cirkulär ekonomi har Nordens modeskapare fått upp ögonen för fiskskinnets unika kvaliteter.

Vid talkshowen Turning Fish Waste into Sustainable Fashion, som arrangerades i Malmö, Sverige, i augusti mötte politiska representanter och skinnproducenter klädföretag och designers i debatten om framtiden för fiskläder, ett tills vidare exklusivt material som det dock finns en ökad efterfrågan på.

– Fiskindustrin genererar drygt 40 miljarder kilo fiskavfall årligen – det är en värdefull resurs. Det gäller dock att tänka tvärsektoriellt för att få lönsamhet i branschen. På nordisk nivå har vi goda möjligheter att skapa förutsättningar för detta, säger Geir Oddson, seniorrådgivare i blå bioekonomi på Nordiska ministerrådet.

Produktionsprocessen för fiskläder är mer energikrävande än om fiskavfallet omvandlas till fiskmat, men Oddson påminner om att värdekedjan i gengäld är lönsammare. Totalkostnaderna för fiskläderproduktion är ungefär desamma som för övrig läderframställning. Framställningen av fiskskinn kan också bidra till att skapa arbetsplatser i kustnära avfolkningsbygder.

Prestation avgörande för klädtillverkarna

Eva Karlsson, vd för klädföretaget Houdini Sportswear, konstaterar att materialens styrka och prestation är det viktigaste om man vill producera kläder som är hållbara ur alla perspektiv.

– Det finns utmaningar både på syntet- och biomaterialsidan, men om det dyker upp nya, högpresterande biobaserade material där underleverantörerna kan garantera en värdekedja som är miljömässigt, socialt och etiskt hållbar ökar vi gärna andelen biobaserade material, Vi jobbar också aktivt för att utveckla och öka andelen biobaserade material, säger Karlsson.

Se videointervjun med Geir Oddsson: