Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Nordiska ministrar jobbar för slopade gränskontroller

28.01.16 | Nyhed
Anne Berner
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
De nordiska samarbetsministrarna arbetar för att få ett slut på gränskontrollerna i Norden. Det försäkrade Anne Berner, nordisk samarbetsminister i Finland, i samband med en konferens i Åbo.

Konferensen Hur mår du Norden? den 27-28 januari utgjorde startskottet för Finlands år som ordförande i Nordiska ministerrådet. Temat för konferensen var hållbarhet genom välfärd, kultur och jämställdhet, men vid sidan av de frågorna behandlades också den aktuella flyktingsituationen och gränskontrollerna mellan Danmark och Sverige.

Anne Berner, som talade på konferensen, försäkrade att de nordiska samarbetsministrarna jobbar på flera fronter för att få bort gränskontrollerna. Bland annat vill de se ett möte mellan de nordiska statsministrarna och få ett klart ställningstagande för den fria rörligheten.

- Vi vill behålla den nordiska fria rörligheten och de nordiska värderingarna. Vi har alltid hjälpt varandra och stöttat varandra och vi kan inte nu sätta oss emot varandra.

Anne Berner sade också att hon vill se ett mer flexibelt nordiskt ministersamarbete, som snabbare reagerar gemensamt på det som händer i vår omgivning.

- Vi måste ha en modernare struktur för att leda det nordiska samarbetet så att vi snabbare kan reagera i ställer för att det blir olika, enstaka reaktioner från de nordiska länderna innan vi hinner komma ihop.

Vi vill behålla den nordiska fria rörligheten och de nordiska värderingarna. Vi har alltid hjälpt varandra och stöttat varandra och vi kan inte nu sätta oss emot varandra.

Gemensam nordisk linje?

När det gäller en eventuell gemensam nordisk linje i flyktingpolitiken ser Anne Berner två öppningar. För det första vill hon se en gemensam riktning för hur Norden ska driva sin flyktingpolitik gentemot EU och hur man ska få starkare bevakning av de yttre gränserna i EU, i stället för gränser inom EU.

- Det andra är hur vi gemensamt kan skapa en integrationspolitik som skulle stödja en snabb integration, att vi inte längre talar om en flyktingkris utan om en integration av invandrare, och sedan om ny arbetskraft och ny befolkning.  

Också Tuomas Martikainen, direktör vid finska Migrationsinstitutet, talade om flyktingsituationen. Han sade bland annat att främlingsfientligheten kanske inte har ökat i Norden, men den har blivit mer synlig och mer accepterad. Särskilt utmanande med dagens situation är enligt Martikainen att det finns många som letar efter syndabockar och skyldiga till det som de uppfattar som problem i samhället, till exempel en svag ekonomi.

- I dag har flyktingarna fått den rocken på sig, sade Martikainen.

Här kan du se hela intervjun med Anne Berner.

Kontakt