Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på norsk.

Grensehinderne faller raskere enn noen gang

14.02.17 | Nyhed
Karriere i Norden2
Den nylig tiltrådte lederen av Grensehinderrådet er forbauset over kritikken fra Nordisk råds president. – Det er helt feil å kalle nordiske regjeringer for passive i grensehindersaker. Faktum er at vi har løst 20 hinder i løpet av de tre seneste årene, sier Svein Ludvigsen fra Norge.

 – Det er et mysterium hvordan regjeringene kan hevde at vi skal være den mest integrerte regionen i verden samtidig som vi diskuterer de samme grensehinderne år etter år, sa Britt Lundberg på et arrangement i Helsingfors der hun oppfordret regjeringene til å ta en telefon til hverandre.

Grensehinderrådet kjenner seg ikke igjen i at grensehinder ikke blir løst. Tvert imot kommer de med en rapport som viser at grensehinderne står for fall. Bare i år har syv grensehinder blitt eliminert.

De nordiske samarbeidsministerne skapt en innsats mot grensehinder som er unik , og som betraktes som et forbilde i Europa. Resultatene avspeiler ambisjonen om å gjøre Norden til verdens mest integrerte region. 

 

Unikt i Europa

Svein Ludvigsen har på vegne av Grensehinderrådet skrevet et leserinnlegg der han forteller at de nordiske regjeringers arbeid medgrensehinder er et forbilde i Europeisk sammenheng.

- Med den nordiske handlingsplanen for mobilitet har de nordiske samarbeidsministerne skapt en innsats mot grensehinder som er unik , og som betraktes som et forbilde i Europa. Resultatene avspeiler ambisjonen om å gjøre Norden til verdens mest integrerte region. Grensehinderrådet er en viktig motor i dette arbeidet, og jeg opplever at fri bevegelse i Norden står høyt på de nordiske ministernes agenda, sier lederen av Grensehinderrådet, som foreslår at Nordisk råds president leser Grensehinderrådets årsrapporter for å få et klarere bilde av arbeidet som pågår for å fjerne grensehinderne for borgere i Norden.

Debattinnlegget kan leses på originalspråket her: 

Nordisk råds president kommenterer:

- Det er ingen overraskelse for meg at Grensehinderrådet ikke kjenner seg igjen i kritikken, for jeg har aldri kritisert Grensehinderrådet. Tvert imot- de gjør en god jobb, og jeg ser frem til å samarbeide om å nå vårt felles mål; færrest mulig grensehinder i Norden. Min kritikk retter seg mot regjeringene, og min ambisjon er å være en pådriver i å gjennomføre det finske formannskapets målsetting om et mest mulig grenseløst Norden for borgerne. Så lenge borgerne uttrykker at de er frustrert over at de møter vanskeligheter når de bor, arbeider eller studerer i et annet land, så vil jeg gi en stemme til den frustrasjonen, sier Britt Lundberg, Nordisk råds president.

Les mere om hvilke grensehindringer som ble fjernet i 2016 her: