Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Nordiskt ledarskap mot antibiotikaresistens

27.06.17 | Nyhed
Gris antibiotika
Globala samarbeten och nordiskt ledarskap behövs för att möta de accelererande utmaningarna med överanvändning av antibiotika. Det var budskapet från ledande beslutsfattare som deltog i toppmötet om antibiotikaresistens i Ålesund 27 juni i samband med det nordiska ministermötet för fiske, vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk.

Norges Jordbruks- och matminister Jon Georg Dale satte scenen för dagen med sitt inledningstal:

- Antibiotikaresistens är en av världens största utmaningar, och vi måste genomföra effektiva åtgärder för att minska de dramatiska konsekvenser som missbruk av antibiotika orsakar.

Jon Georg Dale var tillsammans med Hälso- och sjukvårdsminister Bent Høie och Fiskeriminister Per Sandberg värdar för toppmötet där internationella experter, politiker och beslutsfattare deltog.

Antibiotikaresistens är en av världens största utmaningar, och vi måste genomföra effektiva åtgärder för att minska de dramatiska konsekvenser som missbruk av antibiotika orsakar

EU-kommissionens handlingsplan

Utmaningarna med antibiotikaresistens är komplext och EU-kommissionär Vytenis Andriukaitis liknade situationen med en tyst tsunami och att vi riskerar en ekonomisk nedgång som kan bli större än 2008 års finansiella kris.

Vytenis Andriukaitis framhävde vikten av att arbeta förebyggande och presenterade tre fokusområden från den handlingsplan för antibiotikaresistens som EU-kommissionen framlägger senare i veckan:

  • Göra EU till den region som har bästa praxis inom antibiotikaresistens

     

  • Stärka forskning, utveckling och innovation inom antibiotikaresistens
  • Utforma den globala agendan för antibiotikaresistens
Norden har en ledande position och ni kan börja dela med er av era erfarenheter på vad ni gjort, hur ni har gjort det och hur andra länder kan lära av det

 

 

Utbyte av erfarenheter är avgörande

Det går inte att underskatta den krissituation som världen befinner sig i betonade Professor Otto Cars. Utmaningarna liknar strukturellt de klimatförändringar vi ser men med den skillnaden att det inte finns existerande alternativ för antibiotikaresistens. Det är enligt Otto Cars ett problem som inte kan botas utan bara hanteras och han gav deltagarna ett tydligt budskap:

- Om vi inte ser på antibiotikaresistens från ett globalt perspektiv kommer vi inte att lyckas och om vi inte stödjer låg- och medelinkomstländer kommer vi inte heller att lyckas.

Norden i ledande position

Antibiotikaresistens dödar människor med infektioner och källorna är från djur, överanvändning från människor och överanvändning som spills över i miljön, Professor Sally Davies förväntar att de nordiska länderna ska visa globalt ledarskap:

- Den nordiska nivån av antibiotikabehandling är förmodligen den lägsta i världen, och det betyder att ni har en ledande position och faktiskt kan börja dela med er av era erfarenheter på vad ni gjort, hur ni har gjort det och hur andra länder kan lära av det. 

Slutsatserna från toppmötet presenteras för de nordiska ministrarna för fiskeri, havsbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk under ministermötet onsdag den 28 juni.

Se program och livestreaming (Nett-tv, Jordbruks- och matdepartementet)