Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

FN:s viktigaste möte om funktionshinder presenterar nordiska perspektiv

15.06.17 | Nyhed
Funksjonshemmet utenfor FN
Photographer
norden.org
– Det är ett viktigt steg för det nordiska funktionshinderssamarbetet att agera gemensamt kring en fråga inom FN-systemet. Det nordiska perspektivet och erfarenheterna behövs och efterfrågas, säger Maria Montefusco från Nordens välfärdscenter som är sekreterare för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder och är på plats i New York.

Denna vecka pågår den 10:e statspartskonferensen om Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD) vid högkvarteret i New York. Konferensen har fokus på hur personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället utifrån FN:s mänskliga rättigheter.

För första gången arrangerades ett nordiskt sidoevenemang

För första gången arrangerades ett nordiskt sidoevenemang och temat var statistik och indikatorer som verktyg för implementering och uppföljning av konventionen. Det är Norge som under sitt ordförandeskap i det nordiska samarbetet har tagit initiativet till eventet som arrangeras av den norska myndigheten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet tillsammans med Nordens välfärdscenter. 

– De nordiska länderna presenterar sitt arbete med statistik i relation till FN-konventionen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi behöver helt enkelt mer och bättre statistik för att kunna se om insatser för välfärd och delaktighet fungerar. Nordens välfärdscenter har nyligen startat ett projekt om temat och det är en viktig framtidsfråga i hela världen, säger Maria Montefusco. 

Norden har mycket att lära ut

 Eventet modererades av Världsbankens expert i funktionshindersfrågor, Charlotte McClain-Nhlapo.

– Det här eventet har genererat en massa intressant kunskap och erfarenheter från Norden. Det har varit mycket lärorikt. Många länder ser till de nordiska länderna för goda exempel och inspiration och jag hoppas att Norden fortsätter att arrangera denna typ av möten, konstaterade McClain-Nhlapo.

De nordiska länderna jobbar redan tillsammans kring jämställdhetsfrågor inom FN och träffas varje år för gemensamma aktiviteter i samband med statspartsmötet om kvinnors rättigheter. Maria Montefusco skulle gärna se samma sak när det gäller funktionshindersområdet.

– Jag önskar att dessa frågor får samma politiska tyngd som jämställdhetsområdet och att vi kan se fram mot att evenemanget återkommer årligen, säger hon.

Se seminariet om statistik  i sin helhet på UN WEB TV: