Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Tuff process men bra effekt att flytta statliga jobb

28.06.18 | Nyhed
Regionalministrar
Fotograf
Anna Rosenberg
Att flytta statliga jobb från storstadsregionen eller lokalisera nya myndigheter till mindre befolkade landsdelar - det är effektiva sätt att fördela tillväxt och utveckling över hela landet. Den slutsatsen drar flera av de nordiska ländernas ministrar med ansvar för regional utveckling.

Det skapar ofta hård debatt. Och det har ett pris i form av tillfälligt minskad produktivitet och kompetensförlust. Men utlokaliseringen är värd priset, eftersom den medverkar till att höja utbildningsnivån, förbättra arbetsmarknaden och till att folk kan bo i hela landet.

Den erfarenheten delar flera av de nordiska regionalministrarna som diskuterade frågan vid sitt ministerråd i Haparanda den 27 juni.  

8000 jobb flyttas från Köpenhamnsområdet

Danmark genomför i år den andra vågen av utflyttning av statliga jobb till regioner utanför Köpenhamnsområdet. Runt 4000 jobb flyttas till 49 städer med syfte att stärka den regionala utvecklingen i Danmark. Den tidigare vågen skedde 2015, när 3800 jobb flyttades från Köpenhamnsregionen till 38  städer i andra delar av landet.

Den svenska regeringen har utlokaliserat 2000 statliga jobb under mandatperioden, och har följt utvecklingen i Danmark med stort intresse. 

Sigmund Lubanski, vicedirektör vid Erhvervsstyrelsen i Danmark, berättar att cirka en fjärdedel av de tidigare medarbetarna hittills har följt med när arbetsplatserna flyttats. Det har bland annat förlängt handläggningstiderna på några av de utflyttade myndigheterna, eftersom personalen varit oerfaren.

Kompetens finns i hela landet

- Men det är övergående problem. Utflyttningen av statliga jobb bidrar till att kompetens stannar kvar på landsbygden. Och den goda trenden har förstärkts genom att vi också utlokaliserat vissa utbildningar, säger Sigmund Lubanski.

Norge är det land som har längst erfarenhet av att förlägga myndigheter och ämbetsverk till glesbygden, där de medverkat till att folk kunnat bo kvar, till att upprätthålla en grundläggande service, och till att skapa en bättre arbetsmarknad.  

Jon Georg Dale, lantbruks- och matminister i Norge, berättar också han om effektivitets- och kompetenstapp under en period, och kritik från dem vars arbetsplatser flyttas.

Krävs politiskt mod

-  Då krävs det politiskt mod och vilja över tid. Därför är det naturligtvis en stor fördel att lägga nya statliga verksamheter ute i landet redan från början, säger han.

Island har inte utlokaliserat statliga jobb i någon större skala, utan tvärtom uppmuntrat en centralisering till Reykjavik. Nu har man börjat tänka om, men den stora regionalpolitiska satsningen handlar om att bygga ut fibernätet till alla hushåll på Island.

Island satsar på fiber

- Den enda reella regionalpolitik vi har fört tidigare, har varit att få människor att flytta till Reykjavik. Men nu tänker vi att alla måste kunna bo var de vill. Om hela Island ska vara starkt, ska alla ha samma möjlighet till vård, jobb och utbildning, oavsett var de bor, säger Sigurdur Ingi Jóhannsson, transport- och kommunminister på Island.

 

Kontakt