Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på svensk.

Skärp miljöambitionerna för lätta transportfordon, EU!

24.05.18 | Nyhed
Trafik
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Nordiska rådet vill se en skärpning i formuleringarna av Europeiska kommissionens lagförslag till nya koldioxidstandarder för lätta transportfordon.

I ett brev till medlemmarna i EU-parlamentets miljöutskott, som i veckan levererar sina inspel på förslaget till Europaparlamentets betänkande om lagförslaget från kommissionen om nya CO2-krav för lätta bilar, vill Nordiska rådet att EU upprätthåller sin position som världens ledande tillverkare av färdmedel och samtidigt visar ännu starkare ledarskap i arbetet mot klimatförändringarna.

Medan kommissionen har siktet ställt på att utsläppen från nya lätta transportfordon skall minskas med 15 % till och med år 2025, respektive 30 % till och med år 2030, föreslår Nordiska rådet en 30-procentig minskning redan 2025 och en 50-procentig minskning år 2030.

– Vi måste ställa skarpare krav på bilindustrin för att realisera målen for transportsektorn, som också är nödvändiga om vi ska uppfylla målen i Parisavtalet. Koldioxidutsläppen har fortsatt att öka i EU och det måste vi sätta stopp för, säger Lars Tysklind, ordförande för Nordiska rådets hållbarhetsutskott.

Samtidigt uttrycker Nordiska rådet att målsättningarna för andelen producerade lågemissionsfordon bör kompletteras med en obligatorisk målsättning om andelen nollutsläppsfordon, en målsättning som enligt Nordiska rådet kunde vara 10 procent år 2025 och 20 procent år 2030.

Rådet påpekar att det framöver är viktigt att inte basera framtida lagstiftning på uträkningar som enbart gäller färdiga fordon – beräkningarna måste ta utsläppen från fordonets hela livscykel i beaktande, det vill säga också från produktionsfasen.

– De skärpta utsläppsmålsättningar som Nordiska rådet nu föreslår går i linje med de nordiska ländernas nationella målsättningar. Därför uppmanar vi också de nordiska klimat- och miljöministrarna att stödja de högre ambitioner som rådet förespråkar i såväl interna EU-förhandlingar och i övrig dialog med andra EU- och EES-länder, säger Lars Tysklind.