16.2.
Betänkande över medlemsförslag om översyn av samtliga författningar som berör gränsöverskridande ambulans- och sjuktransporter, A 1835/välfärd