Medlemsförslag om översyn av samtliga författningar som berör gränsöverskridande ambulans- och sjuktransporter

27.02.20 | Aarende

Dokumentation

Beslut
Rek. 23/2021
Recommendation
Rek 23_2021 - om översyn av samtliga författningar som berör gränsöverskridande.PDF
PDF document, 144 KB