309. Kim Berg (Huvudinlägg)

Information

Typ
Huvudinlägg
Tal nummer
309
Person
Speaker role
UVN
Datum

President, bästa vänner! Vi socialdemokrater lade detta medlemsförslag eftersom vi tycker att det är så viktigt med jämlik vård och samverkan i Norden. Vi är glada över det positiva mottagandet som förslaget har fått i nordiska länder. Sjukvårdens förutsättningar i glesbygden är en viktig fråga. Människor ska kunna känna sig trygga med att de kan få vård när de behöver. Om samverkan kan öka i gränsområdena innebär det att tryggheten kan stärkas samtidigt som våra gemensamma resurser används effektivt i gränsområdena. En översyn av samtliga författningar som berör gränsöverskridande ambulans- och sjuktransport i Norden har genomförts. Det är bra. Nu vet vi. Nu ska vi arbeta vidare för en bättre samverkan. Den nordiska modellen bygger på en stark välfärdsmodell som vi socialdemokrater vill bygga vidare. Genom samverkan och samarbete över gränserna kan vi stärka välfärden och öka tillgången till en jämlik vård även där avstånden till sjukvård är långa i det egna landet. Tack.