Planer och Budget 2016

Nordiska ministerrådet

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Det nordiske regjeringssamarbeidet gjennomgår for tiden en omfattende moderniseringsreform. Budsjettet for 2016 er både i form og innhold i stor grad preget av dette. Innretningen og oppbyggingen av budsjettboken er videre utviklet fra 2015 med intensjonen om å presentere et budsjett med tydelige målformuleringer og konkrete resultater. Innholdet i budsjettet viser et dynamisk politisk samarbeid som fanger opp aktuelle og nye prioriteringer.  Budsjettet bygger på budsjettanvisningene som samarbeidsministrene vedtok tidligere i år. Videre er budsjettet basert på innspill fra de 10 fagministerrådene. Budsjettet for 2016 har en samlet reduksjon på 1 % i forhold til budsjettet for 2015. Denne reduksjonen er fordelt på de to største sektorene, nemlig samarbeidsministrenes eget budsjett samt utdannings- og forskningssektoren med henholdsvis 70 og 30 % av reduksjonen. Gjennom målrettede prioriteringer har disse to sektorene selv fordelt reduksjonene på sine respektive budsjetter. Alle de øvrige sektorer får videreført sine budsjetter på samme nivå som i 2015. 
Publikationsnummer
2015:795