Anbefalinger: Unge inn i Norden – psykisk helse, arbeid, utdanning

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Hva må beslutningstakere i de nordiske landene investere i for å forbedre velferden for Nordens ungdommer?Nordens Välfärdscenters prosjekt«Unga in i Norden» (Unge inn i Norden) har på oppdrag fra Nordisk ministerråd utarbeidet forslag til hva samfunnet bør endre, og presenterer virksomheter og prosjekter som har skapt forutsetninger for at de unge kan ta et skritt ut i samfunnet, enten gjennom studier eller arbeid.