Nordens velferdssenter (NVC)

Nordens velferdssenter (NVC) har som oppgave å styrke de nordiske landenes samarbeid innenfor velferdsområdet. NVC bidrar ved å støtte nettverk, legge til rette for erfaringsutveksling, formidle kunnskap og gjennomføre nordiske samarbeider. NVC er lokalisert i Finland og Sverige.

Information

Postadresse

Box 1073, SE-10139 Stockholm
Besöksadress: Slupskjulsvägen 30, Stockholm

Contact
Phone
+46-8-54553600

Content

    Persons
    News
    Publications
    Funding opportunities