Marjatta Levanto og Julia Vuori (ill.)

Marjatta Levanto och Julia Vuori (ill.)
Fotograf
Heini Lehväslaiho
Marjatta Levanto og Julia Vuori (ill.): Leonardo oikealta vasemmalle. Faglitteratur, Teos, 2014.

Leonardo oikealta vasemmalle (”Leonardo fra højre mod venstre”) er en faglitterær bog om renæssancens universalgeni Leonardo da Vinci (1452-1519), som ikke undervurderer sin unge målgruppe. Man ved ikke så meget om da Vincis liv, men i kraft af arbejdsdagbøger og skitser kan man gætte sig frem til anekdoter fra kunstnerens privatliv. Han var dyreven og pacifist, og han elskede at planlægge både højdepunkter til fester og lave forskellige supperetter! Bogens titel henviser til da Vincis vane for altid at skrive sine tekster spejlvendt, altså fra højre mod venstre.

Marjatta Levanto har en omfattende produktion af kunstbøger for børn bag sig. Hendes evne til at skabe begejstring hos børn med et lille eller intet forhåndskendskab til de utallige nuancer i et enkelt kunstværk er enestående. Leonardo oikealta vasemmalle præsenterer da Vincis centrale værker. Levantos letforståelige tekst er levende og alt andet end tør, selv om den holder sig strengt til fakta. Bogen er derfor særdeles velegnet når børnene skal præsenteres for kunst i skolen og som supplerende læsning i kunsthistorie.

Generelt betragtet opfordrer værket den unge læser til – ligesom da Vinci gjorde – at tilegne sig emner, som er vigtige for en selv. Man kan således læse bogen som en smuk forsvarstale for kreativitet. For Leonardo da Vinci var det ikke altid resultatet der var vigtigt. Han brugte meget tid på at planlægge og at tænke.

Leonardo da Vincis oprindelige malerier samt detaljerne og planlægningsarbejdet, som kan ses i skitseblokken, er selvfølgelig det vigtigste. Ombrydning og typografi er gennemført med den højeste grad af eftertænksomhed. Blandt andet adskilles de forskellige teksttyper med stor følsomhed ved hjælp af forskellige farver, og via gennemsigtige sider anskueliggøres det, hvordan skitser og idéer smelter sammen med hinanden.

Julia Vuori har samarbejdet med Marjatta Levanto i flere faglitterære værker for børn. De eventyrlige figurer, som på fortryllende vis kommenterer kunstværkerne eller lever deres eget liv ved siden af dem, er karakteristiske for hende. Man kan med rette sige, at Vuori bringer den sublime billedkunst tættere på hverdagen, og giver den en form som er lettere tilgængelig for børn. Leonardo da Vinci opfandt blandt andet robotten, og den sympatiske "metalmand", som figurerer i Vuoris illustrationer, kan også fortolkes som kunstneres alter ego. En figur, som laver sine egne undersøgelser i sidernes margin.

Marjatta Levanto (f. 1944) har gjort en banebrydende indsats inden for museumspædagogikken og kunstundervisningen. Hun har skrevet bøger om kunst for børn siden 1980'erne. I sine bøger om kunst og kunsthistorie for børn har hun blandt andet fremhævet kunst af de betydningsfulde finske kunstnere Hugo Simberg og Eero Järnefelt, som virkede i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Hun har desuden fokuseret på samlinger på kunstmuseet Ateneum i Helsinki og samlinger på andre nordiske kunstmuseer. Levanto var chef for Finlandsinstituttet i Paris i perioden 2005-2008. Hun har blandt andet modtaget den finske stats pris for litteratur og børnekultur.

Julia Vuori (f. 1968) er illustrator, grafisk designer og tegneserietegner. Ud over Marjatta Levantos faglitterære bøger for børn har hun illustreret billedbøger, og hun er desuden blevet kendt for Sika-figuren (Gris), som er kendt fra avisen Helsingin Sanomats weekendtillæg og fra utallige børnebøger. Vuori har blandt andet modtaget Finlandsprisen (Ung kunst), statens børnekulturpris og Rudolf Koivu-prisen, som gives til illustratorer. Julia Vuori er "andengenerationstegner". Hendes far, grafisk designer og avistegner, Pekka Vuori, har også illustreret mange bøger for børn.