Netværksgruppen for CCUS

Netværksgruppen for udskillelse, anvendelse og lagring af kuldioxid (NGCCUS) skal i løbet af en treårig periode fremme samarbejdet og bistå regeringerne ved at følge op på og diskutere udviklingen samt udveksle information inden for CCUS i Norden og inden for NB8-samarbejdet.

Information

Kontakt

Indhold