Nätverksgruppen för CCUS

Nätverksgruppen för avskiljning, användning och lagring av koldioxid (NGCCUS) ska under en treårsperiod främja samarbetet och bistå regeringarna genom att följa upp och diskutera utvecklingen samt ha informationsutbyte inom CCUS i Norden och inom NB8-samarbetet.

Information

Postadress

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo

Content

    Persons