Nettverksgruppen for CCUS

Nettverksgruppen for fangst, bruk og lagring av karbondioksid (NGCCUS) skal i løpet av en treårsperiode fremme samarbeidet og bistå regjeringene ved å følge opp og diskutere utviklingen samt drive informasjonsutveksling om CCUS i Norden og innenfor NB8-samarbeidet.

Information

Contact

Content