Lokale myndigheder er nøglen til at nå de globale mål

04.10.18 | Nyhed
En ny rapport identificerer nordiske ”first movers”, som arbejder med 2030-agendaen på lokalt plan. Rapporten ”Global Goals for Local Priorities” skal give lokale myndigheder inspiration til, hvordan de kan implementere bæredygtighedsmålene (SDG’erne) og kommer med anbefalinger til eksperter og beslutningstagere om, hvordan de kan støtte kommunerne i deres arbejde.

Det er landene, der fører an i implementeringen af 2030-agendaen, men de lokale myndigheder spiller en nøglerolle i implementeringsprocessen. De er tættest på indbyggerne, de lokale virksomheder og organisationer i civilsamfundet. De nordiske lande ligger ofte helt i top på ranglister over, hvor langt man er nået i forhold til bæredygtighedsmålene. Ikke desto mindre er mange lokale myndigheder i de nordiske lande først lige begyndt at knytte deres bæredygtighedsarbejde direkte til SDG’erne.

”Lokale myndigheder spiller en nøglerolle i implementeringen af 2030-agendaen. Nationale og lokale myndigheder er nødt til at samarbejde, hvis Norden skal have mulighed for at nå de 17 bæredygtighedsmål,” siger Nordisk Ministerråds generalsekretær, Dagfinn Høybråten.

Lokale myndigheder spiller en nøglerolle i implementeringen af 2030-agendaen. Nationale og lokale myndigheder er nødt til at samarbejde, hvis Norden skal have mulighed for at nå de 17 bæredygtighedsmål.

Dagfinn Høybråten, generalsekretær for Nordisk Ministerråd

First movers

Den nye rapport, Global goals for local priorities, giver et overblik over, hvordan kommuner i Norden implementerer bæredygtighedsmålene. Rapporten identificerer 27 lokale nordiske myndigheder, som er ”first movers” i arbejdet med 2030-agendaen, og beskriver deres prioriteringer og aktiviteter. Den kaster også lys over udfordringer og succesfaktorer i arbejdet med målene. Målet med rapporten er at give lokale myndigheder nye idéer til, hvordan de kan implementere 2030-agendaen og informere eksperter og beslutningstagere på nationalt og regionalt niveau om, hvordan de kan støtte kommunerne i dette arbejde.

27 idéer til inspiration

For at inspirere og opmuntre lokale myndigheder præsenterer rapporten 27 idéer til, hvordan 2030-agendaen kan implementeres i en lokal sammenhæng. Idéerne, der præsenteres af kommunerne, kan opsummeres under følgende punkter:

  • Integrere bæredygtighedsmålene i centrale styringsdokumenter, planer og dokumenter
  • Involvere samtlige lokale myndighedsafdelinger
  • Engagere lokalbefolkningen
  • Opmuntre unge til at deltage
  • Støtte bæredygtige virksomheder og organisationer
  • Anvende bæredygtighedsmålene til bæredygtig byplanlægning og boligbyggeri
  • Indgå stærke partnerskaber

Rapporten præsenterer en række anbefalinger, som de nationale, regionale og lokale myndigheder kan bruge fremadrettet. Nøglen er tydelig formidling af nationale prioriteringer og aktiviteter inden for rammen af 2030-agendaen, vejledning i arbejdet med de 17 bæredygtighedsmål og hjælp til at måle, hvordan arbejdet skrider frem. Støtte på disse områder vil ikke bare hjælpe first movers med at tage det næste skridt i deres arbejde – det kan også opmuntre flere kommuner til at bidrage til bæredygtighedsmålene.

”Det er vigtigt, at Nordisk Ministerråd og de nationale myndigheder stiller midler til rådigheder, formidler 2030-agendaens relevans i vores nordiske kontekst og evaluerer, hvad kommunerne gør for at implementere 2030-agendaen, og hvordan vi gør det.”

Kommunalarbejder, Umeå kommune, Sverige

Rapporten publiceres af Nordregio på vegne af Nordisk Ministerråd og er en del af Generation 2030-programmet.