Nordregio

Nordregio er et ledende nordisk og europeisk forskningssenter for regional utvikling og planlegging, etablert av Nordisk ministerråd. Nordregio driver med løsningsorientert og anvendt forskning, og tar for seg aktuelle spørsmål både i et forskningsperspektiv og fra myndigheters og praktikeres synsvinkel. En av Nordregios viktigste oppgaver er å bidra til utviklingen av regionpolitikk og bærekraftig vekst i Norden.

Information

Postadresse

Box 1658 SE-111 86 Stockholm
Visiting address:
Holmamiralens väg 10, Stockholm, Sweden

Contact
Telefon
+46 8 463 54 00

Content

    Persons
    News
    Publications
    Information