The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Anställningsvillkor

Verdensure
Photographer
Ricky John Molloy
Som medarbetare på Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet får du möjlighet att skapa en internationell karriär med bas i Köpenhamn. Du får en vardag på som sträcker sig över fjäll, gejsrar, värdshav, konferensrum och parlament. Oavsett din roll, så är det ditt mål att stärka ett av världens starkaste regionala samarbeten.
Löne- och anställningsvillkor

Sekretariaten för Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet är internationella organisationer, vilket innebär att din lön här är skattefri. Istället uppbärs en avgift som går till de nordiska länderna.
Vi har särskilda löne- och arbetsvillkor för våra anställda.

Alla som anställs på Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och Nordiska kulturfonden är anställda på nordiska villkor, undantaget vissa tjänster, bland annat vikarier, enskilda uppdrag och studentmedhjälpare. De nordiska villkoren medför många fördelar för dig, men innebär att våra anställningsavtal är tidsbegränsade till 5 år, med möjlighet till förlängning ytterligare högst med 3 år. Den maximala anställningstiden hos oss är alltså 8 år.

Kommer du från en statlig tjänst från ett av de nordiska länderna har du rätt till tjänstledighet under den tid du jobbar hos oss, dock inte längre än 8 år. 

Om du vill veta mer om våra löne- och anställningsvillkor ber vi dig ta kontakt med HR-avdelningen i Nordens Hus via [hr@norden.org]. Vi svarar gärna på alla dina frågor.

Det gäller samma villkor och förmåner för Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet och Nordiska kulturfonden nordiskkulturfond.org.

Arbetstid och semester

Arbetstiden följer i huvudsak arbetstiden inom danska staten. Vi har en genomsnittlig arbetstid på 38 timmar i veckan, med sommar- respektive vintertid. Det betyder att vi från september till maj månad arbetar 39 timmar i veckan mellan klockan 08.30-16.30 (fredagar 15.30). Under sommarmånaderna juni till augusti arbetar vi 35 timmar i veckan. Vi har flextid och möjlighet att ta ut kompledighet 2 dagar i månaden.

Vi har 37 dagars semester.

Pension

Du blir som anställd kostnadsfritt anmäld till den danska tjänstemannapensionsordningen. Efter avslutad tjänst har du sedan rätt till pension från den danska staten. En av förutsättningarna för intjänandet av pension är att du varit anställd hos oss i ett år. Pensionens storlek beror dels på din slutlön och dels på antalet hela tjänsteår du haft hos Nordiska ministerrådet. 

Pensionsinformation til nyanställda

 

Trivsel och friskvård

Vi är måna om att du ska trivas hos oss och att du ska må bra både på arbetet och under din fritid. Därför erbjuder vi en rad förmåner som direkt är kopplade till ditt välmående.

Du har rätt till ett årligt motionsbidrag, som kan användas till exempel för medlemskap i en sportklubb, årskort i en simhall, eller hyra av plan för badminton eller tennis.

Som anställd hos oss har du också rätt till ett antal gratisbesök per år hos fysioterapeut, kiropraktiker och psykolog. Du har också rätt att få en influensavaccination per år.

Om ditt arbete i hög grad utgörs av bildskärmsarbete har du rätt till en ändamålsenlig kontroll av ögon och syn med jämna mellanrum. Vid behov kan du få speciella glasögon som är anpassade för bildskärmsarbete på vår bekostnad.

Men trivsel är mer än bara hälsa. Det är också god mat, nöjen och trevligt sällskap.

Vår kantin serverar en helt fantastisk lunch, med mångsidigt salladsbord, varmrätt, ostar och frukt alla dagar.

Paraplyen är en ”paraplyorganisation” för alla klubbar och föreningar som är aktiva inom våra organisationer. Inom ramen för Paraplyen finns klubbar som sysslar bland annat med mat och vin, teater, bio, badminton och fotboll.

Tillsammans med trevliga kolleger har du och din familj möjlighet att exempelvis gå på konserter, delta i matlagningskurser, gå på vinsmakningar eller på fotbollsmatcher. Allt efter tycke och smak. All klubbverksamhet är subventionerad av arbetsgivaren och vi är särskilt noga med att välkomna alla våra nyanställda med i verksamheten!

Paraplyen ansvarar också för arrangerandet av sommarfest, julfest och höstutfärd.

Flytt til Köpenhamn

Det är en stor sak att byta land. Det kan vara svårt att leta bostad, att hitta skolor eller dagisplatser för barnen, och att orientera sig i ett nytt lands byråkrati.

Vi vet det och därför gör vi vårt yttersta för att hjälpa dig och din familj på vägen.

Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet har utvecklat ett helt servicepaket för dig som flyttar till Köpenhamn för att börja jobba med oss i Nordens Hus.

Inför din flyttning kommer du att kontaktas av en omlokaliserings-agent, som blir din stödperson under din första tid här i Köpenhamn.

Hen hjälper dig att hitta en bostad. Du får konkret hjälp med att välja bostadsområde, och råd gällande prisnivåer och avtal. Innan kontraktet börjar inviterar vi dig och din familj på besök till Köpenhamn för att tillsammans med agenten se på lediga hyreslägenheter som motsvarar era önskemål. Du får hjälp med att öppna bankkonto, att skaffa ett CPR-nummer, att göra avtal med teleoperatören och med att hitta din egen läkare.

Vid behov står vi också för kostnaden för advokathjälp.

Vi betalar din flyttning, och du får dessutom ett etableringsbidrag som hjälper dig att installera dig i din nya hemstad.

Om du har en familj, hjälper vi självfallet också den att etablera sig. Omlokaliserings-agenten hjälper dig att hitta skolor och dagis.

Vi har också ett speciellt program som stöd för medföljande partners. Du och din partner väljer själv vad ni vill ha hjälp med; vi erbjuder stöd för den som söker jobb i Köpenhamnsregionen, men också hjälp med att hitta sociala nätverk och fritidsverksamhet här i Köpenhamn.

Flytthjälp

Om du flyttar till Danmark i samband med anställningen står vi för kostnaderna för flytten.

Om du flyttar till Danmark i samband med din anställning står vi för flyttkostnaderna. Vi erbjuder dig också hjälp av en omlokaliserings-agent, som hjälper dig att hitta boende och kan guida dig genom andra utmaningar vid din flytt till Danmark.

 Vi betalar också ut ett så kallat etableringsbidrag till dig, som hjälper dig att installera dig i ditt nya hemland. Dessutom har du rätt till en rad lönetillägg, beroende på om du kommer med eller utan familj. Du har också rätt till en betald hemresa per år.

När du flyttar till Danmark omfattas du av det danska sjukvårds- och socialsystemet.

Kompetensutveckling och utslussning (outplacement)

Vår målsättning är att alla som arbetar inom det nordiska samarbetet ska vara möjligast kvalificerade och kompetenta. Vår strävan är också att du som medarbetare hos oss kontinuerligt ska ha möjlighet att utveckla ditt kunnande. Därför satsar vi mycket på aktiv kompetensutveckling.

Vi erbjuder kurser och utbildningsmöjligheter som är direkt kopplade till ditt arbete, men när du har jobbat här några år har du också möjlighet att delta i andra typer av utbildningar som stärker din professionella utveckling.

Eftersom alla våra arbetsförhållanden är tidsbundna, är det också viktigt för oss att hjälpa våra medarbetare vidare, efter att tiden här hos oss är slut. När du är inne på ditt åttonde år hos oss får du möjlighet att ta del av vårt outplacement-program. I praktiken betyder det att vi ger dig olika typer av konkret hjälp på vägen mot nya intressanta jobbutmaningar.

På Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet ligger vi i framkant när det gäller att ta väl hand om våra medarbetare. På vårt huvudkontor i Nordens hus kan du både inleda din karriär och fortsätta den. Kulturen på vår arbetsplats kännetecknas av öppna, omtänksamma och tillmötesgående kolleger – och vårt omlokaliseringspaket gör det enkelt för dig att få en bra start i den danska huvudstaden.