Ansettelsesvilkår

Verdensure
Photographer
Ricky John Molloy
Som medarbeider ved Nordisk råd og Nordisk ministerråd får du mulighet til å skape en internasjonal karriere med base i København. Du får en hverdag som strekker seg over fjell, geysirer, verdenshav, konferanserom og parlamenter. Uavhengig av rollen du har, er målet å styrke et av verdens sterkeste regionale samarbeider.
Lønns- og ansettelsesvilkår

Sekretariatene for Nordisk ministerråd og Nordisk råd er internasjonale organisasjoner, og det innebærer at lønnen din er skattefri. I stedet innkreves det en avgift som går til de nordiske landene.
Vi har særskilte lønns- og arbeidsvilkår for våre ansatte.

Alle som ansettes ved Nordisk råd, Nordisk ministerråd og Nordisk kulturfond er ansatt på nordiske vilkår, med unntak av visse tjenester, blant annet vikarer, enkeltoppdrag og studentmedhjelpere. De nordiske vilkårene gir deg mange fordeler, men innebærer også at arbeidsavtalene er tidsbegrenset til fem år, med mulighet for forlengelse i inntil ytterligere tre år. Den maksimale ansettelsestiden hos oss er altså åtte år.

Hvis du kommer fra en statlig stilling i et av de nordiske landene, har du rett til tjenestepermisjon i inntil åtte år mens du arbeider hos oss. 

Hvis du vil vite mer om våre lønns- og ansettelsesvilkår, ber vi deg kontakte HR-avdelingen i Nordens Hus via [hr@norden.org]. Vi svarer gjerne på spørsmål.

De samme vilkårene og godene gjelder for både Nordisk ministerråd, Nordisk råd og Nordisk kulturfond nordiskkulturfond.org.

Arbeidstid og ferie

Arbeidstiden er i hovedsak den samme som for statsansatte i Danmark. Vi har en gjennomsnittlig arbeidstid på 38 timer i uken, med sommer- og vintertid. Det betyr at fra september til mai arbeider vi 39 timer i uken mellom kl. 08.30–16.30 (fredager 15.30). I sommermånedene juni til august arbeider vi 35 timer i uken. Vi praktiserer fleksitid og har mulighet til å ta ut avspasering to dager i måneden.

Vi har 37 dager ferie i året.

Pensjon

Alle ansatte får gratis innmelding i den danske pensjonsordningen for statstjenestemenn. Etter avsluttet tjeneste har du rett til pensjon fra den danske staten. En av forutsetningene for opptjening av pensjon er at du har vært ansatt hos oss i ett år. Pensjonsstørrelsen avhenger både av sluttlønnen din og antall hele tjenesteår ved Nordisk ministerråd. 

Pensjonsinformasjon til nyansatte

 

Trivsel og velvære

Vi bryr oss om at du trives hos oss og har det bra på arbeid og i fritiden. Derfor tilbyr vi en rekke fordeler som er direkte knyttet til ditt velbefinnende.

Du har rett til et årlig treningstilskudd, som kan brukes til for eksempel medlemskap i en sportsklubb, årskort i en svømmehall eller leie av bane for badminton eller tennis.

Som ansatt hos oss har du også rett til flere gratisbesøk per år hos fysioterapeut, kiropraktor og psykolog. Du har også rett til å få en influensavaksine per år.

Hvis arbeidet i stor grad utføres foran en dataskjerm, har du rett til formålstjenlig synskontroll med jevne mellomrom. Ved behov kan du få spesielle databriller bekostet av oss.

Men trivsel er mer enn bare helse. Det er også god mat, hygge og trivelig selskap.

Vår kantine serverer en helt fantastisk lunsj, med et stort salatbord, varmrett, ost og frukt alle dager.

Paraplyen er en «paraplyorganisasjon» for alle klubber og foreninger som er aktive innenfor våre organisasjoner. Innenfor rammen av Paraplyen finnes det klubber som sysler med blant annet mat og vin, teater, kino, badminton og fotball.

Sammen med hyggelige kolleger har du og familien mulighet til for eksempel å dra på konserter, delta på matlagingskurs, gå på vinsmakinger eller se på fotballkamper. Alt etter hva du har lyst til. All klubbvirksomhet er subsidiert av arbeidsgiver, og vi er spesielt nøye med å ønske alle våre nyansatte med i virksomheten!

Paraplyen er også ansvarlig for å arrangere sommerfest, julefest og høstutflukt.

Flytt til København

Det er et stort skritt å bytte land. Det kan være vanskelig å finne bolig, skoler eller barnehageplass for de små, og å finne frem i byråkratiet i et nytt land.

Vi vet det, og derfor gjør vi vårt ytterste for å hjelpe deg og familien på veien.

Nordisk ministerråd og Nordisk råd har utviklet en komplett servicepakke for deg som flytter til København for å begynne å jobbe med oss i Nordens Hus.

Før du flytter, blir du kontaktet av en relokaliseringsagent, som blir en støtteperson for deg den første tiden i København.

Vedkommende hjelper deg med å finne et bosted. Du får konkret hjelp til å velge bostedsområde og råd når det gjelder prisnivåer og avtaler. Før kontraktsperioden starter, inviterer vi deg og familien på besøk til København for – sammen med agenten – å se på ledige husværer som passer til deres ønsker. Du får hjelp til å åpne bankkonto, skaffe et CPR-nummer (personnummer), inngå avtale med teleoperatør og finne fastlege.

Ved behov dekker vi også kostnader til advokathjelp.

Vi betaler for flyttingen, og i tillegg får du et etableringstilskudd som hjelper deg med å installere deg på det nye bostedet ditt.

Hvis du har familie, hjelper vi selvfølgelig også den med å etablere seg. Relokaliseringsagenten hjelper deg med å finne skole- og barnehageplass.

Vi har også et eget program som støtte for medfølgende partnere. Du og din partner velger selv hva dere vil ha hjelp med; vi tilbyr støtte til den som er på utkikk etter jobb i København-området, men også hjelp til å finne sosiale nettverk og fritidsaktiviteter her i København.

Flyttehjelp

Hvis du flytter til Danmark i forbindelse med ansettelsen, bekoster vi utgiftene i forbindelse med flyttingen.

Hvis du flytter til Danmark i forbindelse med ansettelsen, betaler vi flyttekostnadene. Vi tilbyr også hjelp av en omlokaliseringsagent, som hjelper deg med å finne bolig og som kan veilede deg gjennom andre utfordringer vedrørende flyttingen til Danmark.

 Vi utbetaler også et såkalt etableringstilskudd som hjelper deg med å installere deg i det nye hjemlandet. I tillegg har du rett til en rekke lønnstillegg, avhengig av om du flytter med eller uten familien. Du har også rett til én betalt hjemreise per år.

Når du flytter til Danmark, omfattes du av det danske helse- og sosialvesenet.

Kompetanseutvikling og omstilling (outplacement)

Vår målsetting er at alle som arbeider innenfor det nordiske samarbeidet, skal være best mulig kvalifiserte og kompetente. Vi arbeider hardt for at også du, som medarbeider hos oss, hele tiden skal ha mulighet for å utvikle kompetansen din. Derfor satser vi mye på aktiv kompetanseutvikling.

Vi tilbyr kurs og utdanningsmuligheter som er direkte koblet til arbeidet ditt, men når du har jobbet her noen år, har du også mulighet til å delta på andre typer utdanninger som styrker den profesjonelle utviklingen din.

Ettersom alle våre stillinger er åremålsbaserte, er det også viktig for oss å hjelpe medarbeiderne våre videre etter at tiden her hos oss er over. Når du er inne i det åttende året hos oss, får du mulighet til å delta i outplacement-programmet vårt. I praksis betyr det at vi gir deg ulike typer konkret hjelp på veien mot nye og interessante jobbutfordringer.