The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Rekommandationsoversigt 2018

Oversigt over Nordisk Råds rekommandationer vedtaget i løbet af 2018

Interne beslutninger 2018