18.1.
Consideration of member’s proposal on 5% bio jet fuel in the Nordic Region, A 1867/growth Reservation

337
Lulu Ranne
Presentation

Ärade president! Jag yrkar bifall till reservationen. Vi anser att vi i dag inte bör bestämma oss för att Norden ska bli världens första fossilfria flygmarknad.

338
Reply

President! Det är flera chockerande meningar som ledamoten Ranne ger uttryck för här när hon säger att vi kan vänta med att minska vissa utsläpp.

339
Lulu Ranne
Response to reply

Det råder faktiskt ekonomiskt nödläge i hela världen, och om vi satsar för mycket och för tidigt på lösningar som inte är ekonomiskt och ekologiskt hållbara går det åt fel håll.

340
Reply

Herr president! För tidigt - det finns inte längre något "för tidigt" när det gäller att minska klimatutsläppen. Den tidpunkten har passerat för decennier sedan.

341
Lulu Ranne
Response to reply

Jotta me voisimme huolehtia ympäristöstä ja jotta me voisimme vähentää päästöjä, meillä täytyy olla talous kunnossa.

342
Sebastian Tynkkynen
Reply

Arvoisa herra presidentti! Täällä edustaja Annika Hirvonen oli aivan shokissa tästä Lulu Ranteen puheenvuorosta, mutta ei tarvitse olla.

344
Reply

Herr president! Jag upplevde att repliken var riktad mot mig. Jag vill bara rikta allas uppmärksamhet mot den fantastiska industrirevolution som pågår i norra Sverige just nu.

346
Lulu Ranne
Response to reply

Jos ajatellaan niin, että me voimme painostamalla ja velkaantumalla muuttaa tätä maailmaa ja vähentää päästöjä, niin olemme kyllä väärällä tiellä.

347
Rasmus Nordqvist
Reply

Jeg synes, det er her, at man går helt galt, for vi kan jo se, at når vi stiller nogle krav, at når vi laver nogle strategier og faktisk skubber på vores virksomheder, så er det, at vi opnår fantas

349
Anders Adlercreutz
Reply

Herr president! Mina landsmän sannfinländarna lever förvisso i samma land som jag men i en alternativ verklighet. Lulu Ranne sade att lösningarna inte är färdiga.

352
Simon Holmström
Reply

Tack ordförande! Här pratas från ledamot Stockhaus att vi inte ska pyssla med detaljstyrning.

356
Liv Kari Eskeland
Reply

Me deler nok den same felles målsettinga om ein fossilfri luftfart der framme, det er berre det at me har ein reservasjon mot å peika på teknologiane som skal brukast, sånn som Nordisk Grønt Venstr