335. Christian Juhl (Huvudinlägg)

Information

Typ
Huvudinlägg
Tal nummer
335
Datum

Tak for det, og tak til Lulu.

Vi går nu over til dagsordenens punkt 18 om Vækst og Udvikling i Norden, og under det punkt skal der behandles tre betænkninger om medlemsforslag, hvoraf der er angivet to modforslag - det, vi kalder reservationer - på den første. Vi drøfter først de tre medlemsforslag, og bagefter stemmer vi om dem, og der vil jo selvfølgelig igen blive ringet med klokken ude ved kaffestuerne og rundtomkring, inden 5 minutter før vi stemmer.

Vi vil starte med punkt 18.1. om betænkning om medlemsforslag om, at Norden får 5 pct. biojetbrændsel, og der er, som jeg siger, angivet modforslag, så nu får vi lidt debat igen, så det ikke alt sammen er konsensus.

Jeg vil give ordet til talspersonen for Udvalget for Vækst og Udvikling, hr. Orla Hav, og du har 3 minutter. Værsgo.