341. Lulu Ranne (Svar på replik)

Information

Typ
Svar på replik
Tal nummer
341
Person
Speaker role
Nordisk frihet
Datum

Jotta me voisimme huolehtia ympäristöstä ja jotta me voisimme vähentää päästöjä, meillä täytyy olla talous kunnossa. Me emme voi tehdä ennenaikaisilla ja taloudellisesti ja teknisesti kestämättömillä tai keskeneräisillä ratkaisuilla sitä, että meillä ei tulevaisuudessa olekaan vaihtoehtoja.

Meidän täytyy rauhallisessa tahdissa kehittää asioita ja viedä päästövähennyksiä eteenpäin, mutta ei niin, että me iskemme itseämme polveen, eikä niin, että me olemme tulevaisuudessa se, joka jää jälkeen muista, koska olemme ensin hidastaneet omaa taloudellista kehitystämme vääriin ratkaisuihin sijoittamalla.

Eli malttia. Haluamme kaikki vähentää päästöjä, mutta malttia.

 

Skandinavisk översättning

 

För att vi ska kunna värna om miljön och minska utsläppen måste vi ha en sund ekonomi. Vi får inte använda förhastade och ekonomiskt och tekniskt ohållbara eller ofullständiga lösningar som får till följd att vi står utan alternativ i framtiden.

Vi måste i lugn och ro föra utvecklingen vidare och främja utsläppsminskningar, men inte så att vi sätter krokben för oss själva och inte så att vi hamnar på efterkälken i framtiden efter att vi först bromsat upp vår egen ekonomiska utveckling genom att investera i fel lösningar.
 

Med andra ord, tålamod. Vi vill alla minska utsläppen, men det behövs tålamod.