337. Lulu Ranne (Inlägg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
337
Person
Speaker role
Nordisk frihet
Datum

Ärade president! Jag yrkar bifall till reservationen. Vi anser att vi i dag inte bör bestämma oss för att Norden ska bli världens första fossilfria flygmarknad. Stora delar av Norden har stort behov av inrikesflyg. Olikheterna mellan länderna gör det olämpligt med spikade gemensamma mål. I coronapandemins spår är flygbranschen en bransch som är mycket pressad. Om den pressas för hårt kan det resultera i att den knäcks. Vi bör inte tvinga branschen att investera i tekniskt och ekonomiskt ohållbara lösningar. Det kan ha väldigt stora negativa effekter för en bygd och för en bransch.

Mycket arbete pågår redan inom flygindustrin för att uppnå miljövänligare flygverksamhet, både på marken och vid flygningarna. Mycket har redan hänt. Det finns klimatmål inom Parisavtalet, inom EU och i de olika nordiska länderna. Det finns klimatmål för olika sektorer. Nya klimatmål uppstår lite här och var, och med varje klimatmål inom en sektor minskar faktiskt frihetsgraden när det gäller att lösa klimatproblemet fritt. Våra samhällen måste kunna välja att börja med vissa utsläpp och vänta med andra baserat på effektiv analys, konsekvensanalyser av de negativa effekterna för bland annat ekonomi, driftsförhållanden och landsbygden. Det är bara bra om inte bara länder utan också företag och medborgare kan välja den lösning som passar dem. Det är på det sättet det blir minst negativa bieffekter för företag, samhälle och medborgare. Ett spikat gemensamt mål gör det också svårare att backa om det skulle behövas utifrån vunna erfarenheter om negativa effekter. Dessa lösningar måste vara hållbara ekonomiskt och ekologiskt.