18.1.
Betænkning over Medlemsforslag om Norden for 5 % biojetfuel A 1867/tillväxt Reservation

337
Lulu Ranne
Inlägg

Ärade president! Jag yrkar bifall till reservationen. Vi anser att vi i dag inte bör bestämma oss för att Norden ska bli världens första fossilfria flygmarknad.

338
Replik

President! Det är flera chockerande meningar som ledamoten Ranne ger uttryck för här när hon säger att vi kan vänta med att minska vissa utsläpp.

339
Lulu Ranne
Svar på replik

Det råder faktiskt ekonomiskt nödläge i hela världen, och om vi satsar för mycket och för tidigt på lösningar som inte är ekonomiskt och ekologiskt hållbara går det åt fel håll.

340
Replik

Herr president! För tidigt - det finns inte längre något "för tidigt" när det gäller att minska klimatutsläppen. Den tidpunkten har passerat för decennier sedan.

341
Lulu Ranne
Svar på replik

Jotta me voisimme huolehtia ympäristöstä ja jotta me voisimme vähentää päästöjä, meillä täytyy olla talous kunnossa.

342
Sebastian Tynkkynen
Replik

Arvoisa herra presidentti! Täällä edustaja Annika Hirvonen oli aivan shokissa tästä Lulu Ranteen puheenvuorosta, mutta ei tarvitse olla.

344
Replik

Herr president! Jag upplevde att repliken var riktad mot mig. Jag vill bara rikta allas uppmärksamhet mot den fantastiska industrirevolution som pågår i norra Sverige just nu.

346
Lulu Ranne
Svar på replik

Jos ajatellaan niin, että me voimme painostamalla ja velkaantumalla muuttaa tätä maailmaa ja vähentää päästöjä, niin olemme kyllä väärällä tiellä.

347
Rasmus Nordqvist
Replik

Jeg synes, det er her, at man går helt galt, for vi kan jo se, at når vi stiller nogle krav, at når vi laver nogle strategier og faktisk skubber på vores virksomheder, så er det, at vi opnår fantas

349
Anders Adlercreutz
Replik

Herr president! Mina landsmän sannfinländarna lever förvisso i samma land som jag men i en alternativ verklighet. Lulu Ranne sade att lösningarna inte är färdiga.

354
Jaspur Langgaard
Inlägg

Tak, hr. præsident. Om medlemsforslag om Norden for 5. pct. biojetfuel: Jeg kommer fra et land, hvor ca. 3-4 pct.

355
Freddy André Øvstegård
Inlägg

Det er to sannheter vi ikke kommer utenom. Den første er at vi i en region som Norden nok alltid vil ha behov for luftfart, for slik er geografien vår.

356
Liv Kari Eskeland
Replik

Me deler nok den same felles målsettinga om ein fossilfri luftfart der framme, det er berre det at me har ein reservasjon mot å peika på teknologiane som skal brukast, sånn som Nordisk Grønt Venstr