Svensk uddannelsesstøtte

Studerende rundt en computer
Photographer
Priscilla Du Preez / Unsplash
Her kan du læse om hvordan du ansøger om studiestøtte i Sverige. Du finder også information om hvem som er berettiget til svensk studiestøtte, regler for tilbagebetaling af studielån og muligheder for at få legater, stipendier og studierabatter i Sverige.

Hvis du gerne vil vide mere om svensk studiestøtte, guider denne artikel dig gennem reglerne og processen for at ansøge om svensk studiestøtte, så du kan få en god start på dine studier i Sverige.

Hvis du kommer fra et andet nordisk land og overvejer at studere i Sverige, er hovedreglen at du skal ansøge om studiestøtte fra dit hjemland til dine studier i Sverige. I visse situationer kan du der er udlænding søge om svensk studiestøtte.

Hvad er svensk studiestøtte?

CSN er en svensk økonomisk støtte, som elever og studerende kan søge til en række godkendte ungdoms- og videregående uddannelser. I Sverige administreres støtten af myndigheden Centrala studiestödsnämnden (CSN). Studiestøtten består af forskellige dele, nemlig et bidrag som ikke er tilbagebetalingspligtig og et studielån som er tilbagebetalingspligtig.

Hvordan ansøger du om svensk studiestøtte?

Processen med at ansøge om svensk studiestøtte er ganske enkel. Her er nogle trin, du skal følge:

 1. Gå til CSN's webside: Besøg CSN's webside på for at finde al den nødvendige information om studiestøtte og ansøgningsprocessen.
 2. Udfyld ansøgningen: På CSN's webside finder du ansøgningsformular. Udfyld ansøgningen omhyggeligt og sørg for at inkludere alle de nødvendige dokumenter og oplysninger.
 3. Send din ansøgning: Når du har udfyldt ansøgningen, skal du sende den til CSN så snart du ved, hvad og hvor du skal studere.

Hvem kan ansøge om svensk studiestøtte?

Hovedreglen er at nordiske studerende får uddannelsesstøtte med fra hjemlandet. Svenske statsborgere skal derfor ansøge om svensk studiestøtte hos CSN både til uddannelser i Sverige og i udlandet.

Mens nordiske ansøgere der vil studere i Sverige, som regel skal kontakte studiestøttemyndigheden i sit hjemland.

Under visse forudsætninger kan nordiske studerende der vil studere i Sverige dog få støtte fra Sverige. For at være berettiget til svensk studiestøtte som udenlandsk statsborger skal du opfylde visse betingelser:

 • Betingelser: Der er forskellige betingelser og krav du skal opfylde for at være berettiget til studiestøtte alt efter hvilket land du er statsborger i. Det er vigtigt at undersøge kravene på CSN's webside for at sikre at du opfylder betingelserne.

Hvornår skal du ansøge om svensk studiestøtte?

Det er vigtigt at ansøge om svensk studiestøtte i god tid for at sikre at din ansøgning bliver behandlet rettidigt.

 • Ansøgningsfrist: Der er ingen ansøgningsfrist, men du kan kun få studiemidler fire uger tilbage i tiden fra den uge, hvor CSN modtager din ansøgning. Det er godt at søge, så snart du ved, hvad og hvor du skal studere. Du behøver ikke vente til du er blevet optaget.
 • Ansøgningsperiode: Skal du læse flere semestre, er det godt at søge midler til et helt studieår på én gang. Du kan højst søge for et år ad gangen.

Hvilke regler gælder for svensk studiestøtte hvis du bliver syg eller får barn?

Hvis du bliver syg eller får barn i løbet af dine studier, er der særlige regler, der kan gælde for din svenske studiestøtte. Her er nogle vigtige punkter at være opmærksom på:

 • Sygdom: Meld dig syg hurtigst muligt, gerne den første dag du er syg. Så kan du beholde din studiestøtte og lån, mens du er syg. Hvordan du sygemelder dig afhænger af, hvad og hvor du studerer. Du skal kontakte CSN og informere dem om din situation for yderligere vejledning.
 • Forældreskab: Hvis du får barn, kan du muligvis få ekstra økonomisk støtte til forsørgelse af barnet. Der findes forskellige former for støtte til forældre (tilläggsbidrag). Du kan kontakte CSN for at få information om dine muligheder.

Hvilke regler gælder for tilbagebetaling af svensk studielån?

Når det kommer til tilbagebetalingen af dit studielån, er der nogle regler, som du skal være opmærksom på:

 • Tilbagebetalingsstart: Du skal tidligst begynde at tilbagebetale dit studielån et halvt år efter du havde fået studiestøtte og det sker altid ved årsskiftet. Når det er tid til at begynde at betale, modtager du et brev fra CSN med betalingsplan og betalingskort i forbindelse med et årsskifte. Din alder og hvor meget gæld du har, påvirker hvor længe du betaler.
 • Tilbagebetalingsmåde: CSN giver dig forskellige muligheder for tilbagebetaling af studielånet. Normalt betaler du fire gange per år, men du kan ændre det til månedlige afdrag eller vælge at betale hele beløbet på én gang. Hvis du har svært ved at betale lånet, kan du sammen med CSN lave en tilbagebetalingsplan, der passer til dine økonomiske forhold.

Hvilke regler gælder for svensk studiestøtte hvis du arbejder ved siden af studierne?

Hvis du arbejder ved siden af dine studier, kan det påvirke din svenske studiestøtte. Her er nogle vigtige punkter at overveje:

 • Indkomstgrænse: Der er en indkomstgrænse (fribelopp) for hvor meget du kan tjene, før det påvirker din studiestøtte. Hvis din indtjening overstiger denne grænse, kan det medføre en reduktion eller ophør af din studiestøtte. Det er vigtigt at kende den aktuelle indkomstgrænse og rapportere din indkomst korrekt til CSN.
 • Arbejdsrapportering: Det er vigtigt at informere om ændringer i din indkomst til CSN, så de kan justere din studiestøtte i overensstemmelse med din øvrige indtægt.

Hvilke andre støtteordninger findes der i Sverige?

Udover den almindelige studiestøtte tilbyder Sverige også andre støtteordninger og økonomiske incitamenter til studerende. Nogle af disse omfatter:

 • Boligstøtte: Du kan søge om boligstøtte til at hjælpe med at dække udgifterne til din bolig, mens du studerer.
 • Studielån: Udover den økonomiske støtte kan du også ansøge om studielån, som skal tilbagebetales efter endt uddannelse.
 • Legater og stipendier: Der findes forskellige legater og stipendier, både fra offentlige og private organisationer, som du kan søge om til studier, studieophold og praktikophold. Disse kan give yderligere økonomisk støtte til dine studier.

Hvor finder du legater og stipendier i Sverige?

Hvis du er interesseret i at finde legater og stipendier i Sverige, kan du udforske dine muligheder forskellige steder.

 • Studier.se: Du finder information om forskellige stipendier i Sverige på Studier.se. Undersøg de forskellige stipendiemuligheder, der er tilgængelige, og søg om dem, der passer til dine behov og kvalifikationer.
 • Universiteter og uddannelsesinstitutioner: Mange universiteter og uddannelsesinstitutioner i Sverige tilbyder også deres egne legater og stipendier. Hold øje med opslag, der annoncerer disse muligheder på universitetets opslagstavler, websider eller kontakt studievejledningen for yderligere information.
 • Studieprogrammer og myndigheder: Det er muligt at rejse rundt i udlandet via forskellige studieprogrammer. Ved at søge ind på disse programmer, har du mulighed for at få tilskud til studier eller praktik i udlandet. Der findes også myndigheder der har ansvar for stiftelser og fonde som kan være relevante for dig.

Hvordan får du studierabat i Sverige?

Der findes to forskellige rabatkort til studerende i Sverige: Mecenatkortet og Studentkortet. Kortene giver rabatter og andre fordele hos mange firmaer i Sverige. Begge kort er et samarbejde mellem studentkårerne og forskellige myndigheder i Sverige.

Hvad gælder, når du vil tage svensk studiestøtte med til udlandet?

Hvis du planlægger at studere i udlandet og stadig ønsker at modtage svensk studiestøtte, er det vigtigt at være opmærksom på følgende:

 • Godkendelse fra CSN: Du skal få godkendelse fra CSN, før du kan modtage studiestøtte, mens du studerer i udlandet. Du skal ansøge om godkendelse og fremlægge nødvendig dokumentation, herunder optagelsesbrev og studieplan, for at få din støtte godkendt.
 • Studieperiodens længde: Studiestøtte til studier i udlandet er normalt begrænset til et bestemt antal semestre. Det er vigtigt at være opmærksom på denne tidsbegrænsning og planlægge dine studier derefter.

Hvordan kontakter du studiestøttemyndighederne i de nordiske lande?

Du finder kontaktoplysninger til studiestøttemyndighederne i Norden på deres websider. Kontakt dit hjemlands myndighed for information om hvad der gælder i din situation.

Uddannelsesstøtte til ungdomsuddannelse

Hvis du vil tage en ungdomsuddannelse i Sverige eller et andet nordisk land, kan du være berettiget til studiestøtte. Du kan læse mere om svensk uddannelsesstøtte til ungdomsuddannelser på CSN’s webside.

Har svenskere ret til studiestøtte til en ungdomsuddannelse i Sverige?

Ja, som svensk statsborger har du ret til at søge svensk studiestøtte til en ungdomsuddannelse i Sverige. Du har adgang til de specifikke støtteprogrammer og betingelser, der gælder for svenske statsborgere.

Studiestøtte til ungdomsuddannelser kaldes for studiehjælp (studiehjälp). Studiehjælpen består af tre forskellige bidrag: studiebidrag, ekstra tillæg og indkvarteringstillæg. Studiebidraget får du automatisk, hvis du er svensk statsborger. De andre tillæg skal du ansøge om.

Kan svenskere søge svensk studiestøtte til en ungdomsuddannelse i et andet nordisk land?

Ja, som svensk statsborger har du også mulighed for at søge svensk studiestøtte til en ungdomsuddannelse i et andet nordisk land. Dette skyldes den frie bevægelighed inden for Norden, som giver nordiske borgere ret til at studere på tværs af landegrænserne med studiestøtte fra deres hjemland.

Du kan tage hele eller dele af din ungdomsuddannelse i et andet nordisk land med støtte fra CSN hvis skolen er godkendt af CSN. Du kan læse mere om hvordan du skal søge, og hvad du kan få på CSNs webside om støtte til ungdomsuddannelser.

Kan udlændinge søge om svensk studiestøtte til en ungdomsuddannelse i Sverige?

Hovedreglen er at du skal søge om studiestøtte i dit hjemland når du vil tage en ungdomsuddannelse i et andet nordisk land.

Hvis du ikke er svensk statsborger, men ønsker at søge svensk studiestøtte til en ungdomsuddannelse i Sverige, er reglerne lidt anderledes. Her er nogle nøglepunkter, du skal være opmærksom på:

 1. Prøvning af ret: CSN skal prøve din ret til svensk uddannelsesstøtte. Det ansøger du om på blanketten 4144 "Ansökan om studiehjälp/uppgifter för rätt till svenskt studiestöd - för dig som är utländsk medborgare och under 20 år".
 2. Opholdstilladelse: Du skal have en gyldig opholdstilladelse i Sverige for at kunne ansøge om svensk studiestøtte.
 3. Opholdsret: Du skal have opholdsret  og have boet og arbejdet på mindst halv tid i Sverige indenfor de sidste to år. Eller du har opholdsret og kom til Sverige med dine forældre inden du fyldte 20 år. Dine forældre skal arbejde i Sverige.
 4. EU-rettens vilkår: Du skal opfylde EU-rettens vilkår.
 5. Flygtning: Du har status som flygtning i Sverige.
 6. Ansøgning: For at ansøge om svensk studiestøtte til en ungdomsuddannelse i Sverige, skal du udfylde ansøgningsformularer og fremlægge de nødvendige dokumenter. Disse omfatter typisk bevis for indskrivning på en ungdomsuddannelse, oplysninger om dit ophold og andre relevante dokumenter.

Uddannelsesstøtte til en videregående erhvervsuddannelse

Hvis du overvejer at studere en videregående erhvervsuddannelse i Sverige, så kan det være relevant for dig at ansøge om svensk studiestøtte. Du kan læse mere om svensk uddannelsesstøtte til studier på en erhvervsuddannelse på CSN’s webside.

Kan du få svensk studiestøtte til en videregående erhvervsuddannelse i Sverige?

Ja, hvis du er svensk statsborger kan du være berettiget til svensk studiestøtte til en videregående erhvervsuddannelse i Sverige. Den svenske studiestøtte administreres af CSN som tilbyder forskellige former for økonomisk støtte til studerende, herunder til videregående erhvervsuddannelser.

I Sverige anerkendes en videregående erhvervsuddannelse, yrkeshögskoleutbildning, (YH-uddannelse) som en uddannelse der giver dig ret til uddannelsesstøtte på lige fod med et universitetsstudie. Du finder mere information om studiestøtte når du tager en YH-uddannelse på CSN’s webside.

Kan udlændinge få studiestøtte til en videregående erhvervsuddannelse i Sverige?

Hvis du vælger at tage hele eller dele af din uddannelse i Sverige, skal du søge om at få uddannelsesstøtte med fra dit hjemland.

Du skal kontakte studiestøttemyndigheden i dit hjemland for information om hvorvidt de anerkender den YH-uddannelse du vil tage i Sverige som en uddannelse der berettiger til uddannelsesstøtte, og få information om hvordan du skal ansøge om uddannelsesstøtte.

Hvad koster det at studere på en videregående erhvervsuddannelse i Sverige?

Uddannelserne på en yrkeshögskola i Sverige er afgiftsfrie. Det betyder at skolerne ikke kan tage en undervisningsafgift. Du bliver dog selv nødt til at betale for litteratur og andet studiemateriale ligesom på en universitetsuddannelse.

Studieomkostningerne på en videregående erhvervsuddannelse i Sverige varierer afhængigt af uddannelsesinstitutionen og studieprogrammet. Her er nogle af de typiske omkostninger, du skal være opmærksom på:

 • Studieafgifter: Nogle videregående uddannelser i Sverige opkræver registrerings- og studieafgifter for studerende uden for EU/EØS. Det er vigtigt at undersøge, om din uddannelse kræver betaling.
 • Leveomkostninger: Du skal tage højde for leveomkostninger som bolig, mad, transport, forsikring osv. i dit budget. Disse omkostninger kan variere afhængigt af studiestedet og din personlige livsstil.
 • Studiematerialer: Der kan være omkostninger til studiematerialer som bøger, laboratorieudstyr, software osv. Det er en god idé at undersøge, hvilke materialer der kræves på din uddannelse og estimere omkostningerne.

Uddannelsesstøtte til højere videregående uddannelse

Hvis du overvejer at studere en højere videregående uddannelse i Sverige, kan du være berettiget til studiestøtte.

Hvad består studiestøtten til højere videregående uddannelse af i Sverige?

Studiestøtte til videregående uddannelse består af to forskellige former for studiestøtte: studiebidrag og studielån. Du vælger selv om du kun vil ansøge om bidraget eller om du også vil ansøge om lånet. Studielånet skal du betale tilbage. Du finder information om hvordan du skal ansøge om uddannelsesstøtte på CSN’s webside.

Kan svenskere søge studiestøtte til en højere videregående uddannelse i Sverige?

Ja, som svensk statsborger har du ret til at søge om studiestøtte til en højere videregående uddannelse i Sverige. Den svenske studiestøtte administreres af CSN som tilbyder forskellige former for økonomisk støtte til studerende, herunder til højere videregående uddannelser.

Kan udlændinge få studiestøtte til en højere videregående uddannelse i Sverige?

Ja, selvom du er udlænding, kan du stadig søge om studiestøtte til en højere videregående uddannelse i Sverige. Er du for eksempel statsborger i et andet EU/EØS-land, men har boet og arbejdet på deltid mindst to år i Sverige eller har du boet sammen med en svensk statsborger i Sverige i mindst to år, kan du være berettiget til svensk uddannelsesstøtte.

CSN vurderer din ret til studiestøtte ud fra visse kriterier, herunder dit opholdsgrundlag og eventuelle aftaler mellem Sverige og dit hjemland. Det er vigtigt at kontakte CSN direkte for at få specifikke oplysninger om dine muligheder.

Hovedreglen er dog at du skal have studiestøtten med fra dit hjemland. Kommer du fra et andet EU/EØS-land for at studere i Sverige, skal du derfor kontakte studiestøttemyndigheden i dit hjemland, så de kan orientere dig om dine muligheder for at få uddannelsesstøtte til en uddannelse i Sverige.

Kan svenskere få svensk studiestøtte til at studere i udlandet?

Ja, som svensk statsborger kan du søge om svensk studiestøtte hos CSN til dine studier i et andet nordisk land og i resten af verden.

Kan udlændinge få svensk studiestøtte til at studere i udlandet?

Hvis du er udlænding og ønsker at studere i et andet nordisk land, kan du normalt ikke få svensk studiestøtte.

Hvis du er statsborger i et andet EU/EØS-land eller familiemedlem til en EU/EØS-borger, kan du dog i visse situationer ligestilles med en svensk statsborger og vil så kunne være berettiget til uddannelsesstøtte fra Sverige. Du bør tage kontakt til CSN for nærmere information.

Skal studiestøtte beskattes i Sverige?

Hvis du modtager svensk uddannelsesstøtte, så er støtten skattefri.

Hvis du derimod modtager uddannelsesstøtte fra et andet nordisk land, afgøres beskatningen af de regler, som gælder i det respektive land. Uddannelsesstøtte fra et andet land beskattes ikke i Sverige.

Det er vigtigt at bemærke at regler og betingelser for studiestøtte kan ændre sig over tid, så det er altid en god idé at besøge CSN's webside for at få de mest opdaterede og specifikke oplysninger baseret på din situation.

Vi håber at denne artikel har givet dig nyttig information om svensk uddannelsesstøtte. Held og lykke med dine studier!

Mere information

Du kan finde mere information på nedenstående websider.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.