Svensk uddannelsesstøtte

Svensk uddannelsesstøtte
Her finder du information om svensk uddannelsesstøtte og hvilket land du skal få uddannelsesstøtte fra når du vil studere i Sverige.

I Sverige kan studerende få økonomisk støtte i studietiden. Det kaldes for CSN. Under visse forudsætninger kan nordiske studerende der vil studere i Sverige få støtte fra Sverige.

Men hovedreglen er at nordiske studerende får uddannelsesstøtte med fra hjemlandet. Hvis du er statsborger i et andet nordisk land, skal du kontakte dit lands studiestøttemyndighed for at få information om mulighederne for uddannelsesstøtte til en uddannelse i Sverige.

Du finder de nordiske studiestøttemyndigheder her:

Uddannelsesstøtte til ungdomsuddannelse

Svensk statsborger

Hvis du er svensk statsborger og tager en ungdomsuddannelse i Sverige, har du ret til uddannelsesstøtte fra Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Det kaldes studiehjælp. Studiehjælpen består af tre forskellige bidrag: studiebidrag, ekstra tillæg og indkvarteringstillæg. Studiebidraget får du automatisk, hvis du er svensk statsborger. De andre tillæg skal du ansøge om.

Hvis du er svensk statsborger og ønsker at tage hele eller dele af din ungdomsuddannelse i et andet nordisk land, kan du få støtte fra CSN hvis skolen er godkendt af CSN. Du kan læse mere om hvordan du skal søge, og hvad du kan få på CSNs webside om støtte til ungdomsuddannelser.

Ikke svensk statsborger

Hvis du ikke er svensk statsborger, skal CSN først prøve om du overhovedet har ret til svensk uddannelsesstøtte. Det ansøger du om på blanketten 4144 "Ansökan om studiehjälp/uppgifter för rätt till svenskt studiestöd - för dig som är utländsk medborgare och under 20 år".

Hvis du ikke er svensk statsborger, vil du som regel ikke have ret til uddannelsesstøtte fra CSN. Der er dog nogle få undtagelser. Du kan hovedsageligt søge om uddannelsesstøtte fra Sverige, hvis du:

  • Har permanent opholdstilladelse i Sverige.
  • Har opholdsret og har boet og arbejdet på mindst halv tid i Sverige indenfor de sidste to år.
  • Har opholdsret og er gift eller samboende med en svensk statsborger i Sverige i mindst to år.
  • Har status som flygtning i Sverige.
  • Har opholdsret og kom til Sverige med dine forældre inden du fyldte 20 år. Dine forældre skal også arbejde i Sverige.
  • Opfylder EU-rettens vilkår.

Du kan læse mere om udenlandske statsborgeres ret til svensk uddannelsesstøtte på Centrala Studiestödsnämndens webside.

Uddannelsesstøtte til en videregående erhvervsuddannelse

I Sverige anerkendes en videregående erhvervsuddannelse, yrkeshögskoleutbildning, (YH-uddannelse) som en uddannelse der giver dig ret til uddannelsesstøtte på lige fod med et universitetsstudie. Du finder mere information om studiestøtte når du tager en YH-uddannelse på Centrala studiestödsnamndens netsted.

Hvis du kommer fra et andet nordisk land

Hvis du vælger at tage hele eller dele af din uddannelse i Sverige, kan du søge om at få uddannelsesstøtte med fra dit hjemland. Du bør tage kontakt til studiestøttemyndigheden i dit hjemland for information om hvorvidt de anerkender den YH-uddannelse du vil tage i Sverige som en uddannelse der berettiger til uddannelsesstøtte, og information om hvordan du skal ansøge om uddannelsesstøtte.

Hvad koster det at studere på en videregående erhvervsuddannelse?

Uddannelserne på en yrkeshögskola er afgiftsfrie. Det betyder at skolerne ikke kan tage en undervisningsafgift. Du bliver derimod selv nødt til at betale for litteratur og andet studiemateriale ligesom på en universitetsuddannelse.

Uddannelsesstøtte til højere videregående uddannelse

Kommer du fra et andet EU/EØS-land for at studere i Sverige, skal du tage kontakt til studiestøttemyndigheden i det land, hvor du kommer fra. Myndigheden i dit hjemland kan orientere dig om dine muligheder for at få uddannelsesstøtte til en uddannelse i Sverige.

Er du statsborger i et andet EU/EØS-land, men har boet og arbejdet på deltid mindst to år i Sverige eller har du boet sammen med en svensk statsborger i Sverige i mindst to år, kan du være berettiget til svensk uddannelsesstøtte (CSN).

CSN til videregående uddannelse består af to forskellige former for studiestøtte: studiebidrag og studielån. Du vælger selv om du kun vil ansøge om bidraget eller om du også vil ansøge om lånet. Studielånet skal du betale tilbage. Du finder information om hvordan du skal ansøge om uddannelsesstøtte på Centrala Studiestödsnämnden netsted.

På Info Nordens websider finder du mere information om at søge uddannelsesstøtte fra de andre nordiske lande:

Studere i et andet nordisk land

Hvis du vil studere i et af de andre nordiske lande, er hovedreglen at du skal være svensk statsborger for at være berettiget til uddannelsesstøtte fra Sverige.

Hvis du er statsborger i et andet EU/EØS-land eller familiemedlem til en EU/EØS-borger, kan du i visse situationer ligestilles med en svensk statsborger og vil så kunne være berettiget til uddannelsesstøtte fra Sverige. Du bør tage kontakt til Centrala Studiestödsnämnden for nærmere information.

Beskatning af uddannelsesstøtte i Sverige

Hvis du modtager svensk uddannelsesstøtte, så er støtten skattefri.

Hvis du derimod modtager uddannelsesstøtte fra et andet nordisk land, afgøres beskatningen af de regler, som gælder i det respektive land. Uddannelsesstøtte fra et andet land beskattes ikke i Sverige.

Andre støtteordninger

Det er muligt at søge forskellige programmer, legater eller stipendier til dine studier, studieophold og praktikophold.

Hvis du er embedsmand og ansat i staten, har du mulighed for at arbejde i et andet EU/EØS-land eller i en international organisation. Du kan læse mere om denne og andre internationale muligheder samt hvordan du skal gå til veje på Universitetets- og Högskolerådets webside.

Studierabat

Der findes to forskellige rabatkort til studerende i Sverige: Mecenatkortet og Studentkortet. Kortene giver rabatter og andre fordele hos mange firmaer i Sverige. Begge kort er et samarbejde mellem studentkårerne og forskellige myndigheder i Sverige.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.