Svenskt studiestöd

Svensk uddannelsesstøtte
Här kan du läsa om svenskt studiestöd och få reda på vilket land du ska få studiestöd från när du vill studera i Sverige.

I Sverige kan studerande få ekonomiskt stöd under studietiden. Det kallas CSN. Under vissa förutsättningar kan nordiska studerande som vill studera i Sverige få stöd från Sverige.

Men i regel får nordiska studerande studiestöd från sitt hemland. Om du är medborgare i ett annat nordiskt land ska du kontakta studiestödsmyndigheten i ditt hemland för att få information om möjligheterna till studiestöd för en utbildning i Sverige.

Du hittar de nordiska studiestödsmyndigheterna här:

Studiestöd för gymnasieutbildning

Svensk medborgare

Om du är svensk medborgare och går en gymnasieutbildning i Sverige har du rätt till studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Det kallas för studiehjälp. Studiehjälpen består av tre olika bidrag: studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. Studiebidraget får du automatiskt om du är svensk medborgare. Tilläggen måste du ansöka om.

Om du är en svensk medborgare och vill gå hela eller delar av gymnasiet i ett annat nordiskt land kan du få stöd från CSN om skolan är godkänd av CSN. Du kan läsa mer om hur du ansöker och hur mycket du kan få på CSN:s webbplats om stöd till gymnasieutbildningar.

Inte svensk medborgare

Om du inte är svensk medborgare ska CSN först pröva om du överhuvudtaget har rätt till svenskt studiestöd. Det ansöker du om på blanketten 4144 ”Ansökan om studiehjälp/uppgifter för rätt till svenskt studiestöd – för dig som är utländsk medborgare och under 20 år”.

Om du inte är svensk medborgare har du i regel inte rätt till studiestöd från CSN. Men det finns några undantag. Du kan i första hand ansöka om studiestöd från Sverige om du

  • har permanent uppehållstillstånd i Sverige
  • har uppehållsrätt och har bott och arbetat på minst halvtid i Sverige under de senaste två åren
  • har uppehållsrätt och är gift eller sambo med en svensk medborgare i Sverige i minst två år
  • har status som flykting i Sverige
  • har uppehållsrätt och kom till Sverige med dina föräldrar innan du fyllde 20 år. Dina föräldrar ska också arbeta i Sverige
  • uppfyller villkoren enligt EU-rätten.

Du kan läsa mer om utländska medborgares rätt till svenskt studiestöd på Centrala studiestödsnämndens webbplats.

Studiestöd till yrkeshögskoleutbildning

I Sverige ger en yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) dig rätt till studiestöd på samma sätt som universitetsstudier. Du hittar mer information om studiestöd för YH-utbildning på Centrala studiestödsnämndens webbplats.

Om du kommer från ett annat nordiskt land

Om du väljer att gå hela eller delar av din utbildning i Sverige kan du ansöka om att få studiestöd från ditt hemland. Du bör kontakta studiestödsmyndigheten i ditt hemland för information om huruvida den YH-utbildning du kommer att gå i Sverige berättigar till studiestöd. Samtidigt kan du få information om hur du ansöker om studiestöd.

Vad kostar det att studera på en yrkeshögskoleutbildning?

Utbildningarna på en yrkeshögskola är avgiftsfria. Det innebär att skolan inte kan ta ut en terminsavgift. Däremot måste du själv betala för litteratur och annat studiematerial precis som på en universitetsutbildning.

Studiestöd för högre utbildning

Kommer du från ett annat EU-/EES-land för att studera i Sverige ska du kontakta studiestödsmyndigheten i det land du kommer ifrån. Myndigheten i ditt hemland kan informera dig om dina möjligheter att få studiestöd för en utbildning i Sverige.

Är du medborgare i ett annat EU-/EES-land men har bott och arbetat deltid i Sverige i minst två år eller bott tillsammans med en svensk medborgare i Sverige i minst två år, då kan du vara berättigad till svenskt studiestöd från CSN.

Studiestödet till högre utbildning består av två olika typer av studiemedel: studiebidrag och studielån. Du väljer själv om du bara vill ansöka om bidraget eller om du även vill ansöka om lånet. Studielånet måste du betala tillbaka. Du hittar information om hur du ansöker om studiestöd på Centrala studiestödsnämnden webbplats.

På Info Nordens webbsidor hittar du mer information om att söka studiestöd från de andra nordiska länderna:

Studera i ett annat nordiskt land

Om du vill studera i ett av de andra nordiska länderna måste du i regel vara svenskt medborgare för att vara berättigad till studiestöd från Sverige.

Om du är medborgare i ett annat EU-/EES-land eller familjemedlem till en EU-/EES-medborgare kan du i vissa fall likställas med svenska medborgare och kan därmed vara berättigad till studiestöd från Sverige. Kontakta Centrala studiestödsnämnden för mer information.

Beskattning av studiestöd i Sverige

Det svenska studiestödet är skattefritt.

Men om du får studiestöd från ett annat nordiskt land beskattas du enligt de regler som gäller i det landet. Studiestöd från ett annat land beskattas inte i Sverige.

Andra stödsystem

Det är möjligt att söka stipendier eller medel från olika program, fonder och stiftelser för studier, studievistelser och praktikperioder.

Om du är statlig tjänsteman har du möjlighet att arbeta i ett annat EU-/EES-land eller i en internationell organisation. Du kan läsa mer om detta och andra internationella möjligheter samt hur du ska gå till väga på Universitetets- och högskolerådets webbplats.

Studentrabatt

Det finns två olika rabattkort för studenter i Sverige: Mecenatkortet och Studentkortet. Korten ger rabatter och andra förmåner hos många företag i Sverige. Båda korten är samarbeten mellan studentkårerna och olika myndigheter i Sverige.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.