Svenskt studiestöd

Studerende rundt en computer
Fotograf
Priscilla Du Preez / Unsplash
Här kan du läsa om hur du ansöker om studiestöd i Sverige. Du hittar också information om vem som är berättigad till svenskt studiestöd, regler för återbetalning av studielån och möjligheter att få bidrag, stipendier och studentrabatter i Sverige.

Den här artikeln guidar dig genom reglerna och ansökningsprocessen för svenskt studiestöd så att du kan få en bra start på dina studier i Sverige.

Om du kommer från ett annat nordiskt land och funderar på att studera i Sverige är huvudregeln att du ska ansöka om studiestöd från ditt hemland för dina studier i Sverige. Om du är utländsk medborgare kan du i vissa fall ansöka om svenskt studiestöd.

Vad är svenskt studiestöd?

Svenskt studiestöd – som inbegriper studiemedel, även kallat CSN – är ett ekonomiskt stöd som elever och studenter kan söka för ett antal godkända gymnasie- och högre utbildningar. I Sverige administreras stödet av myndigheten Centrala studiestödsnämnden (CSN). Studiemedlet består av två delar: ett bidrag som inte behöver betalas tillbaka och ett lån som ska betalas tillbaka.

Hur ansöker du om svenskt studiestöd?

Det är ganska enkelt att ansöka om svenskt studiestöd. Här är några steg du ska följa:

 1. Gå till CSN:s webbplats: Besök CSN:s webbplats för att hitta all nödvändig information om studiestöd och ansökningsprocessen.
 2. Fyll i ansökan: På CSN:s webbplats hittar du ansökningsformulär. Fyll i ansökan noggrant och se till att bifoga alla nödvändiga handlingar och upplysningar.
 3. Skicka in din ansökan: När du har fyllt i ansökan ska du skicka den till CSN så snart du vet vad och var du ska studera.

Vem kan ansöka om svenskt studiestöd?

Huvudregeln är att nordiska studerande får studiestöd från sitt hemland. Svenska medborgare ska därför ansöka om svenskt studiestöd hos CSN för studier både i Sverige och utomlands.

Övriga nordbor som vill studera i Sverige ska i regel kontakta studiestödsmyndigheten i sitt hemland.

Men under vissa förutsättningar kan nordbor som vill studera i Sverige få stöd från Sverige. För att du som utländsk medborgare ska kunna få svenskt studiestöd måste du uppfylla vissa villkor:

 • Villkor: Det finns olika villkor och krav som du måste uppfylla för att ha rätt till studiestöd beroende på vilket land du är medborgare i. Det är viktigt att du kontrollerar kraven på CSN:s webbplats för att säkerställa att du uppfyller villkoren.

När ska du ansöka om svenskt studiestöd?

Det är viktigt att ansöka om svenskt studiestöd i god tid för att säkerställa att din ansökan behandlas i tid.

 • Sista ansökningsdag: Det finns ingen sista ansökningsdag, men du kan bara få studiestöd fyra veckor bakåt i tiden från den vecka CSN får din ansökan. Det är bra att ansöka så snart du vet vad och var du ska studera. Du behöver inte vänta tills du har blivit antagen.
 • Ansökningsperiod: Om du ska studera flera terminer bör du ansöka om studiemedel för ett helt läsår på en gång. Du kan ansöka för högst ett år i taget.

Vilka regler gäller för svenskt studiestöd om du blir sjuk eller får barn?

Om du blir sjuk eller får barn under din studietid finns det särskilda regler som kan gälla för ditt svenska studiestöd. Här är några viktiga punkter att tänka på:

 • Sjukdom: Sjukanmäl dig så snart som möjligt, helst redan första dagen du är sjuk. Då kan du behålla ditt studiebidrag och studielån under tiden du är sjuk. Hur du sjukanmäler dig beror på vad och var du studerar. Kontakta CSN och informera dem om din situation för mer information.
 • Föräldraskap: Om du får barn kan du ha rätt till extra ekonomiskt stöd för att försörja ditt barn. Det kallas för tilläggsbidrag. Du kan kontakta CSN för information om dina möjligheter.

Vilka regler gäller för återbetalning av ett svenskt studielån?

När det gäller återbetalning av ditt studielån finns det några regler som du behöver känna till:

 • När börjar man betala tillbaka? Du börjar betala tillbaka ditt studielån tidigast sex månader efter att du hade studiestöd och det sker alltid vid ett årsskifte. När det är dags att börja betala får du ett brev från CSN med en betalningsplan och inbetalningskort. Det får du i samband med ett årsskifte. Din ålder och hur stor skuld du har påverkar hur länge du betalar.
 • Hur betalar man tillbaka? CSN ger dig olika alternativ för att betala tillbaka ditt studielån. Vanligtvis betalar du fyra gånger per år, men du kan ändra det till månadsbetalningar eller betala hela beloppet på en gång. Om du har svårt att betala av lånet kan du tillsammans med CSN göra en återbetalningsplan som passar dina ekonomiska förutsättningar.

Vilka regler gäller för svenskt studiestöd om du arbetar vid sidan av studierna?

Om du arbetar vid sidan av studierna kan det påverka ditt svenska studiestöd. Här är några viktiga punkter att tänka på:

 • Fribelopp: Det finns en gräns för hur stora inkomster du får ha innan det påverkar ditt studiestöd. Den gränsen kallas för fribelopp. Om du har högre inkomster än fribeloppet kan ditt studiestöd minska eller upphöra helt. Det är viktigt att du känner till det aktuella fribeloppet och anmäler din inkomst korrekt till CSN.
 • Arbetsrapportering: Det är viktigt att rapportera ändrad inkomst till CSN så att de kan justera ditt studiestöd i enlighet med din övriga inkomst.

Vilka andra stöd finns det i Sverige?

Utöver det allmänna studiestödet finns det i Sverige även andra stöd och ekonomiska incitament för studerande. Följande är några av dessa:

 • Bostadsbidrag: Du kan ansöka om bostadsbidrag för att täcka kostnaden för ditt boende medan du studerar.
 • Studielån: Förutom studiebidrag kan du också ansöka om studielån, som återbetalas efter avslutad utbildning.
 • Stipendier och bidrag: Det finns olika stipendier och bidrag, både från offentliga och privata organisationer, som du kan ansöka om för studier, studievistelser och praktikperioder. Dessa kan ge ytterligare ekonomiskt stöd för dina studier.

Var hittar du stipendier och bidrag i Sverige?

Om du är intresserad av att hitta stipendier och bidrag i Sverige kan du utforska dina möjligheter på olika platser.

 • Studier.se: På studier.se hittar du information om olika stipendier i Sverige. Undersök de olika stipendiemöjligheter som finns och ansök om dem som passar dina behov och kvalifikationer.
 • Universitet och läroanstalter: Många universitet och läroanstalter i Sverige erbjuder också egna stipendier och bidrag. Håll utkik efter anslag om dessa möjligheter på universitetens anslagstavlor och webbplatser eller kontakta studievägledningen för mer information.
 • Studieprogram och myndigheter: Det är möjligt att resa utomlands genom olika studieprogram. Genom att söka in på dessa program har du möjlighet att få bidrag för studier eller praktik utomlands. Det finns också myndigheter som ansvarar för stiftelser och fonder som kan vara relevanta för dig.

Hur får du studentrabatt i Sverige?

Det finns två olika rabattkort för studenter i Sverige: Mecenatkortet och Studentkortet. Korten ger rabatter och andra förmåner hos många företag i Sverige. Båda korten är samarbeten mellan studentkårerna och olika myndigheter i Sverige.

Vad gäller när du vill ta med dig svenskt studiestöd utomlands?

Om du planerar att studera utomlands och ändå vill få svenskt studiestöd är det viktigt att känna till följande:

 • Godkännande från CSN: Du måste få ett godkännande från CSN innan du kan få studiestöd när du studerar utomlands. Ansök om godkännande och skicka in nödvändig dokumentation, inklusive antagningsbesked och kursplan, för att få ditt stöd godkänt.
 • Studieperiodens längd: Studiestöd för utlandsstudier är vanligtvis begränsat till ett visst antal terminer. Det är viktigt att du är medveten om denna begränsning och planerar dina studier därefter.

Hur kontaktar du studiestödsmyndigheterna i de nordiska länderna?

Du hittar kontaktuppgifter till studiestödsmyndigheterna i Norden på deras webbsidor. Kontakta myndigheten i ditt hemland för att få information om vad som gäller i din situation.

Studiestöd för gymnasieutbildning

Om du vill läsa en gymnasieutbildning i Sverige eller i ett annat nordiskt land kan du ha rätt till studiestöd. Du kan läsa mer om svenskt studiestöd för gymnasieutbildning på CSN:s webbplats.

Har svenskar rätt till studiestöd för gymnasiestudier i Sverige?

Ja, som svensk medborgare har du rätt att ansöka om svenskt studiestöd för gymnasiestudier i Sverige. Du har tillgång till de särskilda stödprogram och villkor som gäller för svenska medborgare.

Studiestöd för gymnasieutbildning kallas för studiehjälp. Studiehjälpen består av tre olika bidrag: studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. Studiebidraget får du automatiskt om du är svensk medborgare. Tilläggen måste du ansöka om.

Kan svenskar ansöka om svenskt studiestöd för gymnasiestudier i ett annat nordiskt land?

Ja, som svensk medborgare kan du även ansöka om svenskt studiestöd för gymnasiestudier i ett annat nordiskt land. Det är den fria rörligheten inom Norden som ger nordiska medborgare rätt att studera över nationsgränserna med studiestöd från hemlandet.

Du kan gå hela eller delar av gymnasiet i ett annat nordiskt land med stöd från CSN om skolan är godkänd av CSN. Du kan läsa mer om hur du ansöker och hur mycket du kan få på CSN:s webbplats om stöd till gymnasieutbildningar.

Kan utländska medborgare ansöka om svenskt studiestöd för gymnasiestudier i Sverige?

Huvudregeln är att du måste ansöka om studiestöd i ditt hemland för gymnasiestudier i ett annat nordiskt land.

Om du inte är svensk medborgare men vill ansöka om svenskt studiestöd för gymnasiestudier i Sverige, är reglerna lite annorlunda. Här är några viktiga punkter som du bör känna till:

 1. Prövning av rätten till studiestöd: CSN måste pröva din rätt till svenskt studiestöd. Det ansöker du om på blanketten 4144 ”Ansökan om studiehjälp/uppgifter för rätt till svenskt studiestöd – för dig som är utländsk medborgare och under 20 år”.
 2. Uppehållstillstånd Du måste ha ett giltigt uppehållstillstånd i Sverige för att kunna ansöka om svenskt studiestöd.
 3. Uppehållsrätt Du måste ha uppehållsrätt och ha bott och arbetat på minst halvtid i Sverige under de senaste två åren. Alternativt har du uppehållsrätt och kom till Sverige med dina föräldrar innan du fyllde 20 år. Dina föräldrar måste arbeta i Sverige.
 4. EU-rättens villkor: Du måste uppfylla EU-rättens villkor.
 5. Flykting: Du har status som flykting i Sverige.
 6. Ansökan: För att ansöka om svenskt studiestöd för gymnasiestudier i Sverige måste du fylla i ansökningsblanketter och skicka in nödvändiga handlingar. Dessa inkluderar vanligtvis bevis på att du är inskriven på en gymnasieskola, information om din hemvist och andra relevanta handlingar.

Studiestöd till yrkeshögskoleutbildning

Om du funderar på att läsa en yrkeshögskoleutbildning i Sverige kan det vara relevant för dig att ansöka om svenskt studiestöd. Du kan läsa mer om svenskt studiestöd för yrkeshögskoleutbildning på CSN:s webbplats.

Kan du få svenskt studiestöd för en yrkeshögskoleutbildning i Sverige?

Ja, om du är svensk medborgare kan du ha rätt till svenskt studiestöd för yrkeshögskoleutbildning i Sverige. Det svenska studiestödet administreras av CSN, som erbjuder olika former av ekonomiskt stöd till studerande, bland annat för yrkeshögskoleutbildningar.

I Sverige ger en yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) dig rätt till studiestöd på samma sätt som universitetsstudier. Du hittar mer information om studiestöd för YH-utbildning på CSN:s webbplats.

Kan utländska medborgare få studiestöd för en yrkeshögskoleutbildning i Sverige?

Om du väljer att gå hela eller delar av din utbildning i Sverige ska du ansöka om att få ta med ditt studiestöd från ditt hemland.

Kontakta studiestödsmyndigheten i ditt hemland för information om huruvida den YH-utbildning du kommer att gå i Sverige berättigar till studiestöd. Samtidigt kan du få information om hur du ansöker om studiestöd.

Vad kostar det att studera på en yrkeshögskoleutbildning i Sverige?

Utbildningarna på en yrkeshögskola i Sverige är avgiftsfria. Det innebär att skolan inte kan ta ut en terminsavgift. Men du måste själv betala för litteratur och annat studiematerial precis som på en universitetsutbildning.

Studiekostnaderna på en yrkeshögskoleutbildning i Sverige varierar beroende på läroanstalt och studieprogram. Här är några av de vanligaste kostnaderna som du bör känna till:

 • Studieavgifter: Vissa högre utbildningar i Sverige tar ut anmälnings- och studieavgifter för studenter från länder utanför EU/EES. Det är viktigt att kontrollera om din utbildning kräver betalning.
 • Levnadskostnader: Du måste ta med levnadskostnader som boende, mat, transport, försäkringar m.m. i din budget. Dessa kostnader kan variera beroende på studieort och din personliga livsstil.
 • Studiematerial: Det kan tillkomma kostnader för studiematerial som böcker, laboratorieutrustning, programvara med mera. Ta gärna reda på vilka material som krävs på din utbildning och uppskatta kostnaderna.

Studiestöd för högre utbildning

Om du funderar på att läsa en högre utbildning i Sverige kan du ha rätt till studiestöd.

Vad består studiestödet för högre utbildning av i Sverige?

Studiestödet för högre utbildning består av två olika typer av studiemedel: studiebidrag och studielån. Du väljer själv om du bara vill ansöka om bidraget eller om du även vill ansöka om lånet. Studielånet måste du betala tillbaka. Du hittar information om hur du ansöker om studiestöd på CSN:s webbplats.

Kan svenskar söka studiestöd för högre utbildning i Sverige?

Ja, som svensk medborgare har du rätt att ansöka om studiestöd för högre utbildning i Sverige. Det svenska studiestödet administreras av CSN, som erbjuder olika former av ekonomiskt stöd till studerande, bland annat för högre utbildning.

Kan utländska medborgare få studiestöd för högre utbildning i Sverige?

Ja, även om du är utländsk medborgare kan du ansöka om studiestöd för högre utbildning i Sverige. Är du till exempel medborgare i ett annat EU-/EES-land men har bott och arbetat deltid i Sverige i minst två år eller bott tillsammans med en svensk medborgare i Sverige i minst två år, kan du vara berättigad till svenskt studiestöd.

CSN bedömer din rätt till studiestöd utifrån vissa kriterier, bland annat din grund för vistelse i Sverige och eventuella avtal mellan Sverige och ditt hemland. Det är viktigt att du kontaktar CSN direkt för att få specifik information om dina möjligheter.

Huvudregeln är dock att du får studiestöd från ditt hemland. Om du kommer från ett annat EU-/EES-land för att studera i Sverige ska du därför kontakta studiestödsmyndigheten i ditt hemland så att de kan informera dig om dina möjligheter att få studiestöd för en utbildning i Sverige.

Kan svenskar få svenskt studiestöd för att studera utomlands?

Ja, som svensk medborgare kan du ansöka om svenskt studiestöd från CSN för dina studier i ett annat nordiskt land och i resten av världen.

Kan utländska medborgare få svenskt studiestöd för att studera utomlands?

Om du är utländsk medborgare och vill studera i ett annat nordiskt land kan du vanligtvis inte få svenskt studiestöd.

Men om du är medborgare i ett annat EU-/EES-land eller familjemedlem till en EU-/EES-medborgare kan du i vissa fall likställas med svenska medborgare och kan därmed vara berättigad till studiestöd från Sverige. Kontakta CSN för mer information.

Behöver du skatta för studiestöd i Sverige?

Det svenska studiestödet är skattefritt.

Men om du får studiestöd från ett annat nordiskt land beskattas du enligt de regler som gäller i det landet. Studiestöd från ett annat land beskattas inte i Sverige.

Det är viktigt att notera att regler och villkor för studiestöd kan ändras över tid, så besök gärna CSN:s webbplats för att få den mest aktuella och specifika informationen utifrån din situation.

Vi hoppas att den här artikeln har gett dig användbar information om svenskt studiestöd. Lycka till med dina studier!

Mer information

Du hittar mer information på nedanstående webbsidor.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.