Social sikring

Her finder du blandt andet information om dagpenge ved arbejdsløshed eller sygdom, pension, familieydelser og sundhedsydelser.

Billede af flyttebil der bliver aflæsset.

Hvilket lands sociale sikring er du omfattet af?

Mann i rullestol og bil

Lån af hjælpemidler i Norge

Kvinde i supermarked

Socialhjælp i Norge

Far og datter

Børnebidrag i Norge

Permittering fra jobb i Norge

Hjemsendelse fra arbejde i Norge

Norske sykepenger

Norske sygedagpenge

Norske dagpenger ved arbeidsledighet

Norske dagpenge ved ledighed

Arbeidsavklaringspenger i Norge

Arbejdsafklaringspenge i Norge

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.