Social sikring

Her finder du blandt andet information om dagpenge ved arbejdsløshed eller sygdom, pension, familieydelser og sundhedsydelser.

Permittering fra jobb i Norge

Hjemsendelse fra arbejde i Norge

Arbeidsavklaringspenger i Norge

Arbejdsafklaringspenge i Norge

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Personer med nedsat funktionsevne i Norge

Rett til helsetjenester i Norge

Ret til sundhedsydelser i Norge

Bostøtte i Norge

Boligstøtte i Norge

Playing ball

Norske barselsdagpenge

Elderly people dancing

Norsk førtidspension

Det norske pensjonssystemet

Det norske pensionssystem

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.