Social sikring

Her finder du blandt andet information om dagpenge ved arbejdsløshed eller sygdom, pension, familieydelser og sundhedsydelser.

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Personer med nedsat funktionsevne i Norge

Permittering fra jobb i Norge

Hjemsendelse fra arbejde i Norge

Norske dagpenger ved arbeidsledighet

Norske dagpenge ved ledighed

Arbeidsavklaringspenger i Norge

Arbejdsafklaringspenge i Norge

Playing ball

Norske barselsdagpenge

Norsk kontantstøtte

Norsk kontantstøtte

Norsk barnetrygd

Norske børnepenge

Norske sykepenger

Sygedagpenge i Norge

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.