Social sikring

Her finder du blandt andet information om dagpenge ved arbejdsløshed eller sygdom, pension, familieydelser og sundhedsydelser.

Permittering fra jobb i Norge

Hjemsendelse fra arbejde i Norge

Arbeidsavklaringspenger i Norge

Arbejdsafklaringspenge i Norge

Norske dagpenger ved arbeidsledighet

Norske arbejdsløshedsdagpenge

Norske sykepenger

Norske sygedagpenge

Bostøtte i Norge

Boligstøtte i Norge

Playing ball

Norske barselsdagpenge

Norsk barnetrygd

Norske børnepenge

Norsk kontantstøtte

Norsk kontantstøtte

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.