Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Billede af flyttebil der bliver aflæsset.

Hvilket lands trygdesystem tilhører du?

Mann i rullestol og bil

Lån av hjelpemidler i Norge

Kvinde i supermarked

Sosialhjelp i Norge

Far og datter

Barnebidrag i Norge

Permittering fra jobb i Norge

Permittering fra jobb i Norge

Norske sykepenger

Norske sykepenger

Arbeidsavklaringspenger i Norge

Arbeidsavklaringspenger i Norge

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.