Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Permittering fra jobb i Norge

Permittering fra jobb i Norge

Norske sykepenger

Norske sykepenger

Norske dagpenger ved arbeidsledighet

Norske dagpenger ved arbeidsledighet

Arbeidsavklaringspenger i Norge

Arbeidsavklaringspenger i Norge

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Rett til helsetjenester i Norge

Rett til helsetjenester i Norge

Elderly people dancing

Norsk uføretrygd

Det norske pensjonssystemet

Det norske pensjonssystemet

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.