Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Mann i rullestol og bil

Lån av hjälpmedel i Norge

Kvinde i supermarked

Ekonomiskt bistånd i Norge

Far og datter

Underhållsbidrag i Norge

Permittering fra jobb i Norge

Permittering i Norge

Norske sykepenger

Norsk sjukpenning

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Personer med funktionsnedsättning i Norge

Rett til helsetjenester i Norge

Rätt till hälso- och sjukvård i Norge

Elderly people dancing

Norsk förtidspension

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.