Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Personer med funktionsnedsättning i Norge

Permittering fra jobb i Norge

Permittering i Norge

Norske dagpenger ved arbeidsledighet

Norsk arbetslöshetsersättning

Arbeidsavklaringspenger i Norge

Rehabiliteringsbidrag i Norge

Rett til helsetjenester i Norge

Rätt till hälso- och sjukvård i Norge

Det norske pensjonssystemet

Det norska pensionssystemet

Norsk alderspensjon

Norsk ålderspension

Norsk uføretrygd

Norsk förtidspension

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.