Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Billede af flyttebil der bliver aflæsset.

Vilket lands socialförsäkringslagstiftning omfattas du av?

Rett til helsetjenester i Norge

Rätt till hälso- och sjukvård i Norge

Det norske pensjonssystemet

Det norska pensionssystemet

Bostøtte i Norge

Bostadsbidrag i Norge

Norske ytelser ved dødsfall

Norska bidrag vid dödsfall

Norsk kontantstøtte

Norskt kontantstöd

Norsk barnetrygd

Norskt barnbidrag

Playing ball

Norsk föräldrapenning

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.