Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Norske sykepenger

Norsk sjukpenning

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Personer med funktionsnedsättning i Norge

Rett til helsetjenester i Norge

Rätt till hälso- och sjukvård i Norge

Norsk uføretrygd

Norsk förtidspension

Det norske pensjonssystemet

Det norska pensionssystemet

Norsk alderspensjon

Norsk ålderspension

Bostøtte i Norge

Bostadsbidrag i Norge

Norske ytelser ved dødsfall

Norska bidrag vid dödsfall

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.