Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Personer med funktionsnedsättning i Norge

Permittering fra jobb i Norge

Permittering i Norge

Arbeidsavklaringspenger i Norge

Rehabiliteringsbidrag i Norge

Norsk kontantstøtte

Norskt kontantstöd

Playing ball

Norsk föräldrapenning

Norsk barnetrygd

Norskt barnbidrag

Norske sykepenger

Norsk sjukpenning

Bostøtte i Norge

Bostadsbidrag i Norge

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.