Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Mann i rullestol og bil

Lån av hjälpmedel i Norge

Permittering fra jobb i Norge

Permittering i Norge

Norske sykepenger

Norsk sjukpenning

Arbeidsavklaringspenger i Norge

Rehabiliteringsbidrag i Norge

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Personer med funktionsnedsättning i Norge

Rett til helsetjenester i Norge

Rätt till hälso- och sjukvård i Norge

Elderly people dancing

Norsk förtidspension

Det norske pensjonssystemet

Det norska pensionssystemet

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.