Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Billede af flyttebil der bliver aflæsset.

Vilket lands socialförsäkringslagstiftning omfattas du av?

Far og datter

Underhållsbidrag i Norge

Permittering fra jobb i Norge

Permittering i Norge

Norske sykepenger

Norsk sjukpenning

Rett til helsetjenester i Norge

Rätt till hälso- och sjukvård i Norge

Elderly people dancing

Norsk förtidspension

Norsk alderspensjon

Norsk ålderspension

Bostøtte i Norge

Bostadsbidrag i Norge

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.