Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Mann i rullestol og bil

Lån av hjälpmedel i Norge

Kvinde i supermarked

Ekonomiskt bistånd i Norge

Far og datter

Underhållsbidrag i Norge

Permittering fra jobb i Norge

Permittering i Norge

Norske sykepenger

Norsk sjukpenning

Arbeidsavklaringspenger i Norge

Rehabiliteringsbidrag i Norge

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Personer med funktionsnedsättning i Norge

Norske ytelser ved dødsfall

Norska bidrag vid dödsfall

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.