Työnhaku Suomessa

Työnhaku Suomessa
Tässä osiossa kerrotaan työnhausta Suomessa sekä siitä, miten Suomesta voi hakea töitä ulkomailta käsin.

Voit hakea töitä Suomesta etukäteen ulkomailta käsin tai Suomeen saapumisen jälkeen.

Voit saapua Suomeen myös työttömänä työnhakijana ja saada työttömyyspäivärahaa, mutta tämä vaatii ilmoittautumista työttömäksi työnhakijaksi lähtömaassasi hyvissä ajoin ennen muuttoa.

Avoimia työpaikkoja voit selailla työ- ja elinkeinotoimiston verkkosivuilla.

Työnhaku Suomessa

Voit käydä työ- ja elinkeinotoimistossa ilmoittautumassa työnhakijaksi. Jos sinulla on suomalaisen pankin verkkopankkitunnukset tai suomalainen sirullinen henkilökortti, voit ilmoittautua työnahakijaksi myös sähköisesti.

Kannattaa myös tutustua työ- ja elinkeinotoimistojen te-palvelut.fi-sivustoon. Työlinja-palvelu taas tarjoaa neuvontaa työllistymiseen, koulutukseen ja yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvissä asioissa  Lisäksi Työlinjasta saa tietoa työttömyysturvasta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista sekä työ- ja elinkeinotoimiston palveluista.

Te-palvelut.fi-sivuston Työnhakijan palvelut -osiosta löytyy linkkejä myös muille suomalaisille työpaikkasivuille. Monet yritykset ja organisaatiot tiedottavat avoimista työpaikoista lisäksi omilla Internet-sivuillaan. Valtionhallinnon työpaikoista tiedotetaan Valtiolle.fi -sivustolla. Avoimia työpaikkoja voi etsiä myös sanomalehdistä, etenkin niiden sunnuntainumeroista, sekä sanomalehtien verkkosivuilta. Kunnallisten kirjastojen lukusaleissa on mahdollista käydä lukemassa levikiltään suurimpia päivälehtiä.

 

Työnhaku ulkomailta käsin

EURES (European Employment Services) on Euroopan komission työnvälitysjärjestelmä, joka kattaa EU-maiden lisäksi myös Norjan ja Islannin sekä Lichtensteinin ja Sveitsin. EURES-verkoston verkkosivulla voi mm. selata järjestelmässä mukana olevien maiden työvoimahallinnoille jätettyjä ilmoituksia avoimista työpaikoista. Sivuilta löytyy myös eri maiden EURES-neuvojien yhteystiedot. Paikallinen EURES-neuvojasi voi antaa tietoa Suomessa työskentelyä koskevissa kysymyksissä. Ns. Eka EURES -hankkeen avulla nuorten työnsaantia voidaan tukea myös taloudellisesti.

Toinen tapa ovat yksityiset työnvälitysyritykset, joiden kautta työtä voi hakea helposti ulkomailta käsin. Usein verkkopalvelujen käyttäminen vaatii suomen kielen taitoa. Osalla suomalaisten työnantajien omista verkkosivuista on esitelty avoimet työpaikat myös ruotsiksi ja englanniksi.

Suomen Työ- ja elinkeinotoimistojen te-palvelut.fi-sivustolta voi myös etsiä avoimia työpaikkoja. Yritykset jättävät työpaikkailmoituksia ruotsiksi ja englanniksi, jos nämä ovat vaadittavia työkieliä.

Työttömänä työnhakijana Suomeen?

EU- tai Eta-maassa työttömäksi jääneet työttömät työnhakijat voivat tulla Suomeen työnhakuun enintään kuudeksi kuukaudeksi lähtömaansa työttömyyskorvauksen turvin. Tätä varten tarvitaan lähtömaasta saatu lomake U2. Henkilö kuuluu työnhaun ajan sen maan sosiaaliturvan piiriin, jossa hän on viimeksi työskennellyt. Samanaikaisesti ei voi kuulua Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Jos työnhakija saa Suomesta töitä, hänen sosiaaliturvansa määräytyy samoin ehdoin kuin työntekijöiden. Pääsääntöisesti hänen tulee erota entisen työntekomaansa työttömyyskassasta ja maksaa työttömyysturvamaksut jatkossa Suomeen.

Jos työnhakija ei löydä töitä Suomesta kuuden kuukauden sisällä lähtöpäivästä eikä halua menettää työttömyyskorvaustaan, hänen täytyy palata kotimaahansa.

Työnhakijalla, jolla on toisen EU/Eta-maan tai Sveitsin myöntämä U2 -lomake ja eurooppalainen sairaanhoitokortti, on oikeus sairaanhoitoon Suomessa.

Jos henkilö työskentelee Suomessa ja jää työttömäksi ennen kuin työttömyyspäivärahan saamiseen tarvittava työssäoloehto on täyttynyt, hän voi tietyin ehdoin lukea hyväkseen työskentelyajan toisista EU/Eta-maista. Työskentelykausien ilmoittamiseen käytetään asiakirjaa U1. Vaihtoehtoisesti Kela tai työttömyyskassa pyytää edellisestä työskentelyvaltiosta tiedot työskentelykausista.

Lisätietoja varten käänny oman maasi työvoimaviranomaisten tai työttömyyskassan puoleen.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.