Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Suomessa

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Suomessa
Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia työntekijällä on Suomessa. Lisäksi kerrotaan, mihin voit olla yhteydessä ongelmatilanteissa.

Työsopimus

Työpaikan saatuasi solmitaan aina työsopimus, joka on hyvä tehdä kirjallisesti.

Työsopimuksessa mainitaan kaikki ne asiat, jotka koskevat nimenomaan tätä työsuhdetta: työaika, työsuhteen kesto, palkka, mahdolliset palkan lisät, palkanmaksupäivä ym. Lisäksi työsopimuksessa voidaan mainita mahdollinen koeaika sekä irtisanomisaika.

Työsopimus voidaan työsopimuslain mukaan tehdä kirjallisen lisäksi myös suullisesti tai sähköisesti. Jos työsopimusta ei ole tehty kirjallisesti tai vaaditut asiat eivät ilmene kirjallisesta työsopimuksesta, työnantajan on annettava ilman eri pyyntöä työntekijälle ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista.

Työtodistus

Voit pyytää työnantajaltasi työsuhteen päätyttyä työtodistuksen. Työtodistuksesta on käytävä ilmi työsuhteen kesto ja työtehtävien laatu sekä pyynnöstäsi myös työsuhteen päättymisen syy ja arvioit taidoistasi ja käytöksestäsi.

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Työntekijällä on oikeus

  • työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan ja muihin työehtoihin
  • lakien ja sopimusten antamaan suojaan, kuten syrjimättömään kohteluun
  • ammatilliseen järjestäytymiseen 
  • terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön
  • laissa säädettyihin perhevapaisiin

Työntekijällä on velvollisuus

  • suorittaa työ huolellisesti
  • noudattaa työnantajan ohjeita
  • välttää työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa
  • olla ilmaisematta liike- ja ammattisalaisuutta
  • ottaa toiminnassaan huomioon työnantajan etu

Lisätietoja työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista mm. Suomeen muuttaneille tarkoitetusta Infopankista.

Apua ongelmatilanteissa

Mikäli päädyt ongelmatilanteeseen työnantajasi kanssa, voit kysyä neuvoa työpaikallasi ammattiliittoa edustavalta luottamusmieheltä, yli 10 työntekijän työpaikoissa työntekijöitä edustavalta työsuojeluvaltuutetulta tai työnantajan nimeämältä työsuojelupäälliköltä. Voit lukea lisää Aluehallintoviraston sivuilta.

Mikäli joudut syrjinnän kohteeksi työpaikallasi, voit ottaa yhteyttä Aluehallintoviraston työsuojeluviranomaiseen.

Lisätietoja myös Työsuojeluhallinnosta tai Työturvakeskuksesta.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.