Sök jobb i Finland

Työnhaku Suomessa
Här kan du läsa om att söka jobb i Finland och om hur man kan söka jobb i Finland från utlandet.

Du kan söka jobb i Finland på förhand från utlandet eller när du anlänt till landet.

Du kan även komma till Finland som arbetslös arbetssökande och få arbetslöshetsdagpenning, men då krävs det att du anmäler dig som arbetslös arbetstagare i avreselandet i god tid före flytten.

Du kan hitta lediga jobb på arbets- och näringsbyråns webbplats.

Att söka jobb i Finland

Du kan anmäla dig som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån. Om du har internetbankkoder hos en finsk bank eller ett finskt id-kort med chip kan du anmäla dig som arbetssökande även elektroniskt.

Du bör även besöka arbets- och näringsbyråernas webbplats. På Jobblinjens telefonservice får du rådgivning i frågor som gäller sysselsättning, utbildning och start av eget företag. På Jobblinjen får du också information om arbetslöshetsskydd och ekonomiska förmåner vid studier samt om arbets- och näringsbyråns tjänster.

Under fliken För arbetssökande på arbets- och näringsbyråernas webbplats finns det även länkar till andra finska jobbsökarsajter. Många företag och organisationer utannonserar också lediga jobb på sina egna webbplatser. Tjänster inom statsförvaltningen utannonseras på Valtiolle.fi. Du kan också söka efter lediga jobb i dagstidningarna, i synnerhet söndagstidningen, och på dagstidningarnas webbplatser. I de kommunala bibliotekens läsesalar kan du läsa de största dagstidningarna.

Att söka jobb från utlandet

Eures (European Employment Services) är Europeiska kommissionens arbetsförmedlingssystem, som utöver EU-länderna även täcker Norge och Island samt Liechtenstein och Schweiz. På Eures webbplats kan du bland annat hitta annonser om lediga tjänster som lagts ut av arbetskraftsförvaltningar i de länder som ingår i systemet. På webbplatsen hittar du även kontaktuppgifter till Eures-rådgivare i olika länder. Av din lokala Eures-rådgivare kan du få information om frågor som rör arbete i Finland. Med hjälp av projektet Ditt första Euresjobb kan dina möjligheter att hitta ett jobb stödjas även ekonomiskt.

Ett annat sätt är de privata arbetsförmedlingstjänsterna. Genom dem kan du enkelt söka jobb även om du befinner dig utomlands. Webbtjänsterna kräver ofta att du kan finska. På en del finska arbetsgivares webbplatser publiceras lediga tjänster även på svenska och engelska.

På Finlands arbets- och näringsbyråers webbplats kan man också söka efter lediga jobb. Företag lägger ut jobbannonser på svenska och engelska om dessa språk krävs för jobbet.

Är du arbetslös arbetssökande på väg till Finland?

Om du är arbetslös arbetssökande som blivit arbetslös i ett EU-/EES-land kan du komma till Finland för att söka jobb i högst sex månader med arbetslöshetsförmån från det land du kommer från. För detta måste du ha med dig blankett U2 från avreselandet. Under tiden som arbetssökande i Finland omfattas du av det sociala trygghetssystemet i det land där du senast arbetade. Du kan inte samtidigt omfattas av det sociala trygghetssystemet i Finland.

Om du får jobb i Finland fastställs din sociala trygghet enligt de villkor som gäller för arbetstagare. I regel ska du gå ur arbetslöshetskassan i det land där du tidigare arbetade och i fortsättningen betala arbetslöshetsskyddsavgifter i Finland.

Om arbetssökande inte hittar jobb i Finland inom sex månader från avresedagen och inte vill förlora sin arbetslöshetsersättning, måste han eller hon återvända till sitt hemland.

Om du har en U2-blankett beviljad i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz och det europeiska sjukvårdskortet har du rätt till sjukvård i Finland.

Om du är anställd i Finland men blir arbetslös innan arbetsvillkoret för att få arbetslöshetsdagpenning uppfylls, kan du på vissa villkor tillgodoräkna dig arbetstiden i andra EU-/EES-länder. Använd blankett U1 för att registrera arbetsperioderna. Alternativt begär FPA eller a-kassan in uppgifter om arbetsperioderna från det tidigare arbetslandet.

Mer information får du hos arbetsförmedlingen eller a-kassan i ditt land.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.