Sök jobb i Finland

Työnhaku Suomessa
Här kan du läsa om att söka jobb i Finland och om hur man kan söka jobb i Finland från utlandet.

Du kan söka jobb i Finland eller på förhand från utlandet. 

Du kan även komma till Finland som arbetslös jobbsökande och få arbetslöshetsdagpenning, men då krävs det att du anmäler dig som arbetslös arbetstagare i avreselandet i god tid före flytten. Läs mer under rubriken Till Finland som arbetslös jobbsökande.

Mer allmän information om arbete i Finland och relaterade frågor hittar du på sidan Jobba i Finland. Information om anställningsavtal hittar du på sidan Rättigheter och skyldigheter för arbetstagare i Finland.

Sök jobb i Finland

Du kan anmäla dig som jobbsökande på arbets- och näringsbyråerna (TE-tjänster). Om du har en finsk e-legitimation kan du anmäla dig som jobbsökande även via internet.

Det är värt att kolla in sajten Jobbmarknads tjänster. Bland ett flertal tjänster för jobbsökande finns till exempel rådgivning samt olika utbildningar och coachning. Där finns också söktjänsten Lediga jobb, där du kan hitta alla lediga jobb som meddelats TE-tjänster.

Många företag och organisationer annonserar ut lediga jobb på sina egna webbplatser och genom sina egna nätverk eller eventuellt genom rekryteringsföretag. Tjänster inom statsförvaltningen utannonseras på Valtiolle.fi.

Du kan också söka lediga jobb i dagstidningarna och på dagstidningarnas webbplatser. I de kommunala bibliotekens läsesalar kan du läsa de största dagstidningarna. 

Det är också en bra idé att använda egna nätverk i jobbsökandet. En betydande del av jobben är så kallade dolda jobb, som tillsätts utan offentlig annonsering.

Sök jobb från utlandet

Eures (European Employment Services) är Europeiska kommissionens arbetsförmedlingssystem, som utöver EU-länderna även täcker Norge och Island samt Liechtenstein och Schweiz. På Eures webbplats kan du hitta annonser om lediga tjänster som lagts ut av arbetskraftsförvaltningar i de länder som ingår i systemet.

På webbplatsen hittar du även kontaktuppgifter till Eures-rådgivare i olika länder. Av din lokala Eures-rådgivare kan du få information om frågor som rör arbete i Finland. 

Kolla även in tipsen under rubriken Sök jobb i Finland. Företag lägger ut jobbannonser på svenska och engelska om dessa språk krävs för jobbet.

Till Finland som arbetslös jobbsökande

Om du är arbetslös jobbsökande som blivit arbetslös i ett EU-/EES-land kan du komma till Finland för att söka jobb i högst tre månader med arbetslöshetsersättning från det land du kommer från. För det krävs blanketten PD U2 eller E303 från ditt hemland samt att du registrerar dig som jobbsökande hos TE-tjänster.

Kontakta den myndighet som betalar ut arbetslöshetsersättning i god tid innan du ger dig ut på en jobbsökarresa och ta reda på särskilda krav, tidsfrister och handläggningstider hos arbetslöshetskassan. Du kan läsa mer på sidan som handlar om ditt hemlands arbetslöshetsersättning och på sajten Jobbmarknad.

Om du får jobb i Finland fastställs din sociala trygghet enligt de villkor som gäller för arbetstagare. I regel ska du gå ur arbetslöshetskassan i det land där du tidigare arbetade och i fortsättningen betala arbetslöshetsförsäkringsavgifter i Finland.

Om du inte hittar något jobb i Finland inom tre månader från avresedagen och inte vill gå miste om din arbetslöshetsersättning måste du återvända till ditt hemland.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.