Jobsøgning i Finland

Työnhaku Suomessa
I dette afsnit kan du læse om jobsøgning i Finland, samt hvordan man kan søge job i Finland fra udlandet.

Du kan søge job i Finland på forhånd, mens du befinder dig i udlandet, eller efter ankomsten til Finland.

Du kan også ankomme til Finland som ledig jobsøgende og modtage arbejdsløshedsdagpenge, men dette kræver, at du er tilmeldt som ledig jobsøgende i det land, du kommer fra i god tid inden flytningen.

Du kan finde ledige stillinger på de finske jobcentres netsted.

Jobsøgning i Finland

Du kan også møde op personligt på et jobcenter (Arbets- och näringsbyrå) og registrere dig som jobsøgende. Hvis du har adgangskoder til en finsk netbank eller et finsk id-kort med chip, kan du også melde dig jobsøgende digitalt.

Det er også en god idé at besøge de finske jobcentres netsted te-palvelut.fi. Joblinjen tilbyder telefonisk rådgivning om beskæftigelse, uddannelse og etablering af virksomhed. På joblinjen kan du også høre mere om arbejdsløshedsforsikring og økonomiske ydelser under uddannelse samt om arbejdsformidlingens ydelser.

Under menupunktet Arbetssökande på netstedet te-palvelut.fi kan du også finde links til andre finske jobsider. Mange virksomheder og organisationer oplyser desuden om ledige stillinger på deres egne netsteder. Du kan finde offentlige stillinger på netstedet Valtiolle.fi. Du kan også finde ledige stillinger i aviserne, især om søndagen, og på avisernes netsteder. Det er også muligt at læse de største dagblade i bibliotekernes læsesale.

 

Jobsøgning fra udlandet

EURES (European Employment Services) er Europa-Kommissionens arbejdsformidlingssystem, som dækker EU-landene samt Norge og Island samt Liechtenstein og Schweiz. På EURES' netsted kan man blandt andet finde ledige stillinger i de lande, som er med i ordningen, og man kan også finde oplysninger om EURES-vejledere i de enkelte lande. Du kan få svar på spørgsmål vedrørende arbejde i Finland hos dit lokale EURES-kontor. Via Ditt första Euresjobb kan unge jobsøgende også få økonomisk støtte.

En anden mulighed er de private arbejdsformidlingstjenester, hvorigennem man let kan søge job fra udlandet. Ofte er dog nødvendigt at kunne forstå finsk, hvis man vil bruge tjenesterne på internettet. En del finske virksomheder oplyser desuden om ledige stillinger på både svensk og engelsk via deres netsteder.

Du kan også finde ledige stillinger på de finske jobcentres netsted te-palvelut.fi. Virksomhederne annoncerer på svensk og engelsk, hvis det pågældende job kræver færdigheder inden for disse sprog.

Ledig jobsøgende i Finland?

Ledige jobsøgende, som er blevet arbejdsløse i EU- eller EØS-lande, kan rejse til Finland for at søge job i højst 3 måneder med arbejdsløshedsunderstøttelse fra hjemlandet. Hertil bruges attest U2, som fås i hjemlandet. Under jobsøgningen er personen socialt sikret i det land, hvor han eller hun senest har arbejdet. Vedkommende kan ikke på samme tid være socialt sikret i Finland.

Hvis den jobsøgende får arbejde i Finland, afgøres vedkommendes tilhørsforhold til socialforsikringen på samme vilkår som for arbejdstagere. Som hovedregel skal vedkommende melde sig ud af a-kassen i det tidligere arbejdsland og derefter betale sociale afgifter til Finland.

Hvis den ledige ikke finder et arbejde i Finland og ikke vil miste dagpengeretten, skal han eller hun vende tilbage til sit hjemland senest 6 måneder efter afrejsen.

En jobsøgende, som har fået attest U2 i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, og som har et EU-sygesikringskort, har ret til behandling i Finland.

Hvis en person arbejder i Finland og bliver arbejdsløs før beskæftigelseskravet er opfyldt, kan vedkommende på visse betingelser få overført forsikrings- og beskæftigelsesperioden fra det andet EU/EØS-land. Oplysninger om arbejdsperioder skal indsendes på dokument U1. Alternativt kan FPA eller a-kassen bede det foregående arbejdsland om oplysninger om arbejdsperioder.

Du kan få yderligere information hos beskæftigelsesmyndighederne eller a-kassen i hjemlandet.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.