Jobsøgning i Finland

Työnhaku Suomessa
I dette afsnit kan du læse om jobsøgning i Finland, samt hvordan man kan søge job i Finland fra udlandet. Du kan også læse om, hvordan du kan rejse til Finland for at søge job som ledig jobsøgende.

Du kan søge job i Finland, eller du kan søge på forhånd fra udlandet. 

Du kan også ankomme til Finland som ledig jobsøgende og modtage arbejdsløshedsdagpenge, men dette kræver, at du er tilmeldt som ledig jobsøgende i det land, du kommer fra i god tid inden flytningen. Du kan læse mere i afsnittet Til Finland som ledig jobsøgende

Du finder generel information om at arbejde i Finland på siden Job i Finland. Du finder information om ansættelseskontrakter på siden Lønmodtageres rettigheder og pligter i Finland.

Jobsøgning i Finland

Du kan også møde op personligt på et jobcenter (TE-tjänster) og registrere dig som jobsøgende. Hvis du har et finsk digitalt ID, kan du også registrere dig som jobsøgende via internettet,

Det er en god idé at sætte sig ind i Jobbmarknads tjenester. Her finder du en række forskellige tjenester for jobsøgende, blandt andet rådgivning samt forskellige uddannelser og coaching. Du finder også et linke til søgeportalen Lediga jobb, hvor du finder alle de ledige stillinger, som er slået op hos TE-tjänster.

Mange virksomheder og organisationer slår ledige stillinger op på deres egne netsteder, via deres egne netværk eller eventuelt gennem rekrutteringsbureauer. Du kan finde offentlige stillinger på netstedet Valtiolle.fi.

Du kan også finde ledige stillinger i aviserne og på avisernes netsteder. Du kan læse de største aviser i bibliotekernes læsesale. 

Det er også en god idé at bruge sit eget netværk i jobsøgningen. En betydelig del af alle nyansættelser sker i jobs, som ikke er blevet annonceret offentligt.

Jobsøgning fra udlandet

EURES (European Employment Services) er Europa-Kommissionens arbejdsformidlingssystem, som dækker EU-landene samt Norge og Island samt Liechtenstein og Schweiz. På EURES' netsted kan man blandt andet finde ledige stillinger i de lande, som er med i ordningen,

og man kan også finde oplysninger om EURES-vejledere i de enkelte lande. Du kan få svar på spørgsmål vedrørende arbejde i Finland hos dit lokale EURES-kontor. 

Tjek også de gode råd under overskriften Jobsøgning i Finland. Virksomhederne annoncerer på svensk og engelsk, hvis det pågældende job kræver færdigheder inden for disse sprog.

Ledig jobsøgende i Finland?

Ledige jobsøgende, som er blevet arbejdsløse i EU- eller EØS-lande, kan rejse til Finland for at søge job i højst 3 måneder med arbejdsløshedsunderstøttelse fra hjemlandet. I den forbindelse skal du bruge blanket PD U2 eller E303 fra dit hjemland, og du skal registrerede dig som jobsøgende hos TE-tjänster.

Du bør kontakte den myndighed, der udbetaler dine dagpenge, i god tid, før du rejser ud for at søge job, så du får klarhed over særlige krav, tidsfrister og eventuelle sagsbehandingstider i a-kassen. Du kan læse mere på siden om ydelser til ledige i dit eget hjemland samt hos Jobbmarknad.

Hvis den jobsøgende får arbejde i Finland, afgøres vedkommendes tilhørsforhold til socialforsikringen på samme vilkår som for arbejdstagere. Som hovedregel skal vedkommende melde sig ud af a-kassen i det tidligere arbejdsland og derefter betale sociale afgifter til Finland.

Hvis den ledige ikke finder et arbejde i Finland og ikke vil miste dagpengeretten, skal han eller hun vende tilbage til sit hjemland senest 3 måneder efter afrejsen.

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.