Å søke jobb i Finland

Työnhaku Suomessa
I dette avsnittet kan du lese om å søke jobb i Finland, og om hvordan du kan søke jobb i Finland fra utlandet.

Du kan søke arbeid i Finland både på forhånd – fra utlandet – og etter at du har kommet til landet.

Du kan også komme til Finland som arbeidsløs arbeidssøker og få arbeidsløshetsdagpenger, men dette forutsetter at du melder deg som arbeidsløs arbeidssøker i landet du reiser fra, i god tid før du flytter.

Ledige jobber kan du lete etter på nettstedet til arbets- och näringsbyrån.

Å søke jobb i Finland

Du kan møte opp på et arbets- och näringsbyrå og melde deg som arbeidssøker. Hvis du har nettbank-ID til en finsk bank eller finsk ID-kort med chip, kan du også melde deg som arbeidssøker elektronisk.

Det er også lurt å besøke arbets- och näringsbyråenes nettside te-palvelut.fi. Jobblinjen tilbyr rådgivning i spørsmål som dreier seg om sysselsetting, utdanning og igangsetting av bedrift. Dessuten gir Jobblinjen informasjon om arbeidsløshetstrygd og om økonomiske ytelser til utdanning samt om arbeidsformidlingens tjenester.

Under punktet Hitta jobb på te-palvelut.fi-sidene finner du også lenker til andre finske jobbsider. Dessuten utlyser mange bedrifter og organisasjoner ledige stillinger på sine egne internettsider. Stillinger i statsforvaltningen annonseres på sidene Valtiolle.fi. Du kan også finne stillingsannonser i avisene, spesielt i søndagsutgavene, samt på avisenes nettsider. På lesesalene i de kommunale bibliotekene kan du lese de største dagsavisene.

Å søke jobb fra utlandet

EURES (European Employment Services) er Europakommisjonens arbeidsformidlingssystem, som i tillegg til EU-landene også dekker Norge og Island samt Liechtenstein og Sveits. På EURES-nettverkets nettside kan du se gjennom stillingsannonser fra landene som er med i systemet. På sidene finner du også kontaktopplysninger til de ulike landenes EURES-konsulenter. Din lokale EURES-konsulent kan gi deg informasjon om å arbeide i Finland. Med Ditt första Euresjobb kan unge jobbsøkere også få økonomisk støtte.

En annen mulighet er å bruke private arbeidsformidlingsfirmaer. Via dem er det enkelt å søke arbeid i Finland fra utlandet. Ofte må du imidlertid kunne finsk for å kunne bruke nettjenestene. En del finske arbeidsgivere annonserer ledige stillinger også på svensk og engelsk på sine nettsider.

På den finske Arbets- och näringsbyråns nettside te-palvelut.fi kan du også lete etter ledige stillinger. Bedriftene annonserer ledige stillinger på svensk og engelsk dersom stillingene forutsetter kunnskaper i disse språkene.

Til Finland som arbeidsløs arbeidssøker?

Arbeidsløse arbeidssøkere som har blitt arbeidsløse i EU- eller EØS-land, kan komme til Finland for å søke jobb i maksimum seks måneder med arbeidsløshetsstønad fra landet de kommer fra. I slike tilfeller trenger du skjema U2, som du får i landet du kommer fra. I perioden som arbeidssøker er du omfattet av trygdesystemet i landet der du sist arbeidet. En kan ikke samtidig tilhøre det finske trygdesystemet.

Hvis en arbeidssøker får arbeid i Finland, blir tilhørigheten til trygdesystemet avgjort på samme vilkår som for arbeidstakere. Som hovedregel skal du melde deg ut av arbeidsløshetskassen i ditt tidligere arbeidsland og så betale trygdeavgifter til Finland.

Hvis en arbeidssøker ikke finner arbeid i Finland i løpet av seks måneder fra avreisedagen og ikke vil miste arbeidsløshetstrygden, må han eller hun vende tilbake til hjemlandet sitt.

Arbeidssøkere som har fått et U2-skjema fra et annet EU/EØS-land eller Sveits og et europeisk helseforsikringskort, har rett til behandling i Finland.

Hvis du arbeider i Finland og blir arbeidsløs før du har oppfylt arbeidsvilkåret, som er nødvendig for å få arbeidsløshetsdagpenger, kan du på visse betingelser få godskrevet arbeidsperioder fra andre EU/EØS-land. Du bruker skjema U1 for å registrere arbeidsperiodene. Alternativt kan FPA eller arbeidsløshetskassen be det forrige arbeidslandet om informasjon om arbeidsperiodene.

For ytterligere opplysninger, henvend deg til arbeidsetaten eller en arbeidsledighetskasse i ditt eget land.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.