Å søke jobb i Finland

Työnhaku Suomessa
I dette avsnittet kan du lese om å søke jobb i Finland, og om hvordan du kan søke jobb i Finland fra utlandet. Du kan også lese om hvordan du kan dra til Finland og søke jobb som arbeidsledig arbeidssøker.

Du kan søke jobb i Finland eller på forhånd, fra utlandet. 

Du kan også komme til Finland som arbeidsledig arbeidssøker og få dagpenger, men dette forutsetter at du i god tid før du flytter melder deg som arbeidsledig arbeidssøker i landet du reiser fra. Les mer under punktet Arbeidsledig arbeidssøker i Finland lenger nede.

Mer generell informasjon om å jobbe i Finland finner du på siden Jobb i Finland. Informasjon om å inngå arbeidsavtale finner du på siden Arbeidstakerens rettigheter og plikter i Finland.

Å søke jobb i Finland

Du kan møte opp på et Arbets- och näringsbyrå (TE-palvelut/TE-tjänster) og melde deg som arbeidssøker. Hvis du har finsk elektronisk ID, kan du også melde deg arbeidsledig elektronisk.

Det er lurt å sette seg inn i Jobbmarknads tjenester. Her finner du en rekke tjenester for arbeidssøkere, som rådgivning, utdanning og skolering. Der finner du også søketjenesten Ledige jobber, der du finner alle ledige stillinger som er meldt inn til TE-tjänster.

Mange bedrifter og organisasjoner annonserer ledige stillinger på sine egne nettsider samt via egne nettverk eller rekrutteringsbyråer. Stillinger i statsforvaltningen annonseres på sidene Valtiolle.fi.

Du kan også finne ledige stillinger i avisene samt på avisenes nettsider. På lesesalene i de kommunale bibliotekene er det mulig å lese de største dagsavisene. 

Det er også en god idé å bruke egne nettverk når du søker jobb. En betydelig del av de ledige stillingene er “skjulte” jobber som ikke annonseres offentlig.

Å søke jobb fra utlandet

EURES (European Employment Services) er Europakommisjonens arbeidsformidlingssystem, som i tillegg til EU-landene også dekker Norge og Island samt Liechtenstein og Sveits. På EURES-nettverkets nettside kan du se gjennom stillingsannonser fra landene som er med i systemet.

På sidene finner du også kontaktopplysninger til de ulike landenes EURES-konsulenter. Din lokale EURES-konsulent kan gi deg informasjon om å jobbe i Finland. 

Sjekk også tipsene du finner under overskriften Søke jobb i Finland. Bedriftene annonserer ledige stillinger på svensk og engelsk dersom stillingene forutsetter kunnskaper i disse språkene.

Til Finland som arbeidsledig arbeidssøker?

Arbeidsledige arbeidssøkere som har blitt arbeidsledige i EU- eller EØS-land, kan komme til Finland for å søke jobb i maksimum tre måneder med dagpenger fra landet de kommer fra. For å gjøre dette må du ha skjema PD U2 eller E 303 fra hjemlandet og være registrert som arbeidssøker hos TE-tjänster.

I god tid før du drar, bør du ta kontakt med instansen som betaler dagpengene, og undersøke spesielle krav, frister og eventuell behandlingskø hos arbeidsledighetskassen. Du kan lese mer på siden som omhandler ledighetstrygd i landet du drar fra, og hos Jobbmarknad.

Hvis en arbeidssøker får arbeid i Finland, blir tilhørigheten til trygdesystemet avgjort på samme vilkår som for arbeidstakere. Som hovedregel skal du melde deg ut av arbeidsledighetskassen i ditt tidligere arbeidsland og så betale trygdeavgifter til Finland.

Hvis en arbeidssøker ikke finner arbeid i Finland i løpet av tre måneder fra avreisedagen og ikke vil miste arbeidsledighetstrygden, må han eller hun vende tilbake til hjemlandet sitt.

Ytterligere informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.