Pohjoismaiden väestö

Spedbarn sover
Photographer
Johnér
Pohjoismaat erottuvat eurooppalaisessa vertailussa joukosta, koska syntyneiden määrä on kasvussa ja luonnollinen väestönkasvu positiivista, joskin hyvin pientä. Tärkein väkiluvun kasvattaja onkin yhä maahanmuutto.

Väestön koko

Pohjolassa asuu 27,8 miljoonaa ihmistä. Pohjoismaiden väestö on kasvanut vuodesta 2000 lähtien 13 %:lla tai 3,6 miljoonalla ihmisellä. Pohjola on silti yhä harvaan asuttu alue, jossa on suuria koskemattomia luontoalueita metsineen, niittyineen, tuntureineen ja vesistöineen. Ainoa poikkeus on Tanska, jossa on 141 asukasta neliökilometrillä. Se on siten Euroopan tiheimmin asuttuja maita.

Väkiluku 1. tammikuuta 2022

Syntyneet

Pohjoismaiden syntyvyys laskee koko ajan, mutta se on silti EU:n keskiarvoa suurempi Suomea lukuun ottamatta. Pohjolan suurin hedelmällisyysluku on Färsaarilla, jossa hedelmällisessä iässä olevat naiset saavat keskimäärin 2,3 lasta.

Hedelmällisyys

Väestöennuste

Pohjoismaiden väestö ikääntyy koko ajan, ja 65-vuotiaiden osuus väestöstä oli 20 % vuonna 2022. Ikäihmisten osuuden aikuisväestöstä arvioidaan nousevan 25 % prosenttiin vuonna 2040. Suuntaus näkyy vieläkin selvemmin EU:ssa, jossa yli 65-vuotiaiden ikäryhmään kuuluu arviolta 28 % väestöstä vuonna 2040.

Ikäihmisten osuus väestöstä (65+)

Maahanmuutto

Nettomaahanmuutto on positiivista useimmissa Pohjoismaissa, eli maahanmuutto on suurempaa kuin maastamuutto. Suurinta nettomaahanmuutto on jo vuosia ollut Ruotsissa. 

Nettomaahanmuutto

Lisäfaktoja Pohjoismaiden väestöstä

Pohjoismaisesta tilastotietokannasta löytyy lukuja väestön koosta ja liikkeistä, väestöennusteista, perheistä, hedelmällisyydestä, maahanmuutosta ja kaupungistumisasteesta.

State of the Nordic Region 2022 -raportti tarjoaa Pohjoismaita kuvaavia analyyseja, lukuja ja tilastoja alueellisesta näkökulmasta. Vuoden 2022 versio keskittyy väestönkehitykseen koronakriisin aikana. ​

Lisätietoja väestöön liittyvästä pohjoismaisesta yhteistyöstä