Befolkningen i Norden

Spedbarn sover
Fotograf
Johnér
Norden skiller sig ud i en europæisk sammenhæng med et stigende antal fødsler og en positiv naturlig befolkningstilvækst, om end meget lille. Immigration er derfor fortsat den vigtigste kilde til øgningen i befolkningstallet.

Befolkningens størrelse​

Der bor samlet 27,8 mio. mennesker i Norden. ​Siden 2000 er den nordiske befolkning vokset med 13% eller 3,6 mio. Indbyggere. Men fortsat er Norden en tyndt befolket region med store uberørte naturområder, der primært består af skove, enge, fjelde og vand. Den eneste undtagelse er Danmark, der er et af de tættest befolkede lande i Europa med en befolkningstæthed på 141 indbyggere pr. km².

Befolkningstallet. 1. januar 2022

Fødsler i Norden

Vi føder færre og færre børn i Norden, men fortsat flere end i EU som gennemsnit. Kun i Finland er fertiliteten lavere. Færøerne har den højeste fertilitet i Norden med 2,3 børn pr. kvinde i den fødedygtige alder.

Fertilitet

Befolkningsprognose

Den nordiske befolkning bliver ældre og ældre. I 2022 udgjorde andelen af ​​befolkningen på 65+ 20 %. Ældres andel af befolkningen forventes at stige til 25 % i 2040. I EU er tendensen endnu tydeligere. I 2040 forventes 28% af befolkningen at være i aldersgruppen 65+.

Ældres andel af befolkningen. (65+)

Migration

Nettomigrationen er for de fleste lande nordiske lande positiv. Det betyder, at indvandringen er større end udvandringen. Sverige har gennem mange år haft den største positive nettomigration i Norden. 

Nettomigration​

Flere fakta om nordisk befolkning

I Nordic Statistics Database finder du tal om befolkningens størrelse, befolkningens bevægelser, befolkningsprognoser, familier, fertilitet, migration og urbaniseringsgrad.

State of the Nordic Region 2022 finder du analyser, tal og statistik om Norden med en regional vinkel. I 2022-udgaven bliver særligt fokuseret på befolkningsudviklingen under corona-krisen. ​

Yderligere information om befolkning i det nordiske samarbejde kan du finde her