Befolkningen i Norden

Spedbarn sover
Photographer
Johnér
Norden skiller seg ut i en europeisk sammenheng med et stigende antall fødsler og en positiv naturlig befolkningsvekst, riktignok veldig liten. Immigrasjonen er derfor fortsatt den viktigste kilden til økningen i befolkningstallet.

Befolkningens størrelse

Totalt bor det 27,8 millioner mennesker i Norden. Siden 2000 har den nordiske befolkningen vokst med 13 % eller 3,6 millioner innbyggere. Men fortsatt er Norden en tynt befolket region med store uberørte naturområder som primært består av skog, enger, fjell og vann. Det eneste unntaket er Danmark, som er et av de tettest befolkede landene i Europa med en befolkningstetthet på 141 innbyggere pr. km².

Folketallet. 1. januar 2022

Fødsler i Norden

Vi føder færre og færre barn i Norden, men fortsatt flere enn i EU som gjennomsnitt. Bare i Finland er fertiliteten lavere. Færøyene har den høyeste fertiliteten i Norden med 2,3 barn per kvinne i fødedyktig alder.

Fertilitet

Befolkningsprognose

Den nordiske befolkningen blir eldre og eldre I 2022 utgjorde andelen av befolkningen på 65+ 20 %. Eldres andel av befolkningen forventes å stige til 25 % i 2040. I EU er tendensen enda tydeligere. I 2040 forventes 28 % av befolkningen å være i aldersgruppen 65+.

Eldres andel av befolkningen. (65+)

Migrasjon

Nettomigrasjonen er positiv for de fleste nordiske landene. Det betyr at innvandringen er større enn utvandringen. Sverige har gjennom mange år hatt den største positive nettomigrasjonen i Norden. 

Nettomigrasjon​

Flere fakta om nordisk befolkning

I Nordic Statistics Database finner du tall om befolkningens størrelse, befolkningens bevegelser, befolkningsprognoser, familier, fertilitet, migrasjon og urbaniseringsgrad.

I State of the Nordic Region 2022 finner du analyser, tall og statistikk om Norden med en regional vinkel. I 2022-utgaven blir det særlig fokusert på befolkningsutviklingen under koronakrisen. ​​​​​​​

Ytterligere informasjon om befolkning i det nordiske samarbeidet kan du finne her