Sisältö

14.09.21 | Uutinen

Nuoret Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvonantajina

Nuoret ovat olleet mukana kehittämässä uutta esitettä, jossa kerrotaan Pohjoismaiden ministerineuvostosta ja yhteistyön hyödyistä lapsille ja nuorille.

07.09.21 | Uutinen

”Varhaiskasvatuksen tasa-arvotyö on liian riippuvaista yksittäisistä tulisieluista”

Varhaiskasvatus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden purkaa normeja, jotka rajoittavat lasten kehitystä, valintoja ja oppimista. Tästä huolimatta Pohjoismaiden varhaiskasvatuksessa tehtävä tasa-arvotyö on vain harvoin riittävän järjestelmällistä ja kestävää. Tämä ilmenee uudesta raport...

28.02.20 | Tiedot

Tulevaisuustaidot

Pohjoismaat ovat päättäneet vahvistaa tulevaisuustaitoihin liittyvää yhteistyötä, jotta lapset, nuoret ja aikuiset saisivat nykyistä paremmat valmiudet tulevaisuuden yhteiskuntaan. Haluamme edistää sitä, että kaikilla pohjoismaalaisilla on riittävät tiedot ja taidot, joita alati monimut...