Sisältö

09.04.19 | Uutinen

Valiokunta: Panostakaa ulkoiluun

Ulkoilua edistävä pohjoismainen toimintasuunnitelma voisi houkutella yhä useampia ihmisiä liikkeelle ja saada heidät vaalimaan luontoa aikana, jolloin luontokiinnostus on muutenkin kasvussa. Tavoite on tärkeä sekä terveyden että kestävän kehityksen kannalta, toteaa Pohjoismaiden neuvost...

05.04.19 | Uutinen

Opettajien yhteiskunnallista roolia vahvistettava

Opettajilla on tärkeä rooli yhteiskunnan kehittämisessä, mutta se ei aina näy ammatin arvostuksena. Pohjoismaiden opetusministerien mielestä nyt on aika tehdä asialle jotakin, ja aihe olikin keskiössä Reykjavikissa 9. huhtikuuta pidetyssä ministerikokouksessa.

03.04.19 | Tiedot

Tulevaisuustaidot

Pohjoismaat ovat päättäneet vahvistaa tulevaisuustaitoihin liittyvää yhteistyötä, jotta lapset, nuoret ja aikuiset saisivat nykyistä paremmat valmiudet tulevaisuuden yhteiskuntaan. Haluamme edistää sitä, että kaikilla pohjoismaalaisilla on riittävät tiedot ja taidot, joita alati monimut...