Sisältö

28.01.20 | Uutinen

Itsemurhille nollavisio Pohjoismaissa

Riskiryhmiin kuuluvien kansalaisten sosiaaliset ja terveydelliset haasteet saattavat ääritapauksissa johtaa itsemurhiin. Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta haluaa puuttua tilanteeseen ja esittää nyt itsemurhien nollavision hyväksymistä.

22.01.20 | Uutinen

Luovia oppilaita ja ilmastofiksuja perheitä

Älykäs kodinelektroniikka, ruokahävikkiä vähentävät sovellukset ja kommunikoivat jääkaapit. Siinä muutamia ilmastofiksuja digiratkaisuja, joita pohjoismaiset koululuokat ovat kehittäneet Pohjoismaiden ministerineuvoston tukemassa Nordic CRAFT -koulutushankkeessa. Hankkeen ratkaisuja esi...

29.04.19 | Tiedot

Tulevaisuustaidot

Pohjoismaat ovat päättäneet vahvistaa tulevaisuustaitoihin liittyvää yhteistyötä, jotta lapset, nuoret ja aikuiset saisivat nykyistä paremmat valmiudet tulevaisuuden yhteiskuntaan. Haluamme edistää sitä, että kaikilla pohjoismaalaisilla on riittävät tiedot ja taidot, joita alati monimut...