Sisältö

31.10.19 | Uutinen

Tavoitteena itsemurhien vähentäminen

Huolestuttavan suuri osa pohjoismaalaisista päätyy itsemurhaan. Pohjoismaiden neuvoston hyvinvointivaliokunta onkin sitä mieltä, että Pohjoismaiden on toteutettava yhdessä ennaltaehkäiseviä toimia ja jaettava tietoa sekä hyviä käytäntöjä.

30.10.19 | Uutinen

Pornofri skoler i Norden

Børn og unge kan tage skade af hård porno på internettet og tilgangen hertil skal ikke være mulig i børne- og ungemiljøer og for børn og unge på internettet generelt. Et flertal i Nordisk Råds velfærdsudvalg har derfor besluttet at arbejde for blandt andet fælles Nordisk digitale retnin...

29.04.19 | Tiedot

Tulevaisuustaidot

Pohjoismaat ovat päättäneet vahvistaa tulevaisuustaitoihin liittyvää yhteistyötä, jotta lapset, nuoret ja aikuiset saisivat nykyistä paremmat valmiudet tulevaisuuden yhteiskuntaan. Haluamme edistää sitä, että kaikilla pohjoismaalaisilla on riittävät tiedot ja taidot, joita alati monimut...