Finlands presidentskapsprogram i Nordisk råd 2022

Lulu Ranne & Erkki Tuomioja på Nordiska rådets session 2021
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Den nordiske velferdsmodellen er allment anerkjent som en av de nordiske landenes viktigste landevinninger. De nordiske landene ligger i tet når det gjelder ulike velferds- og lykkeindikatorer. Koronapandemien har imidlertid forandret verden og stilt de nordiske landene overfor nye utfordringer. I denne situasjonen settes også bærekraftigheten til den nordiske modellen på prøve.

Vi trenger en felles visjon for hvor verden er på vei, og hvilken rolle vi har i den, slik at vi kan løse felles utfordringer med felles front.

En nordisk fremtidskonvent har aldri vært holdt. Under formannskapet kunne en fremtidsdiskusjon for eksempel føres med statsministrene ved plenumsmøtets toppmøte i oktober 2022. Det er viktig å tydeliggjøre rådets egen virksomhet og sette opp langsiktige strategiske og utvikle effektive arbeidsmåter.

Under Finlands formannskap feirer vi Nordisk råds 70-årsjubileum, og det gir oss en utmerket anledning til sammen å finne arbeidsmåter som kan gjøre det nordiske samarbeidet mer effektivt og strategisk.