Tietoa kansallisista valtuuskunnista

Færre grænsehindringer, mere vækst
Photographer
Job & Magt / Johan Wessman
Jokaisella Pohjoismaalla on oma valtuuskuntansa Pohjoismaiden neuvostossa. Valtuuskuntien tulee valvoa sitä, että neuvoston ja ministerineuvoston päätökset toteutetaan kansallisesti.

Valtuuskunnat koostuvat kunkin maan parlamentin valitsemista jäsenistä.

Valinnat tehdään kerran vuodessa. Vain kansallisen parlamentin jäsen voi tulla valituksi Pohjoismaiden neuvoston valtuuskuntaan. Erilaisten poliittisten suuntausten tulee olla edustettuina.

Kunkin maan valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valtuuskunnilla on kansalliset sihteeristöt, jotka toimivat maiden parlamenteissa.