Um landsdeildirnar

Færre grænsehindringer, mere vækst
Ljósmyndari
Job & Magt / Johan Wessman
Hvert norrænu ríkjanna skipar landsdeild í Norðurlandaráð. Hver landsdeild skal sjá til þess að ákvörðunum í Norðurlandaráði og Norrænu ráðherranefndinni sé fylgt eftir í sínu heimalandi.

Landsdeildir er skipaðar fulltrúum sem valdir eru af þjóðþingum hvers lands.

Fulltrúar í landsdeildir eru kjörnir á hverju ári. Einungis þjóðkjörnir þingmenn geta tekið sæti í landsdeild viðkomandi ríkis. Fulltrúar ólíkra stjórnmálaskoðana skulu veljast til setu í Norðurlandaráði.

Hver landsdeild velur sér formann og varaformann úr hópi sínum.

Skrifstofur landsdeildanna eru staðsettar í þingi hvers lands.