Om de nationella delegationerna

Færre grænsehindringer, mere vækst
Photographer
Job & Magt / Johan Wessman
Varje nordiskt land har en delegation till Nordiska rådet. Delegationerna ska bevaka att beslut i rådet och ministerrådet genomförs nationellt.

Delegationerna består av medlemmar valda av landets parlament.

Val sker en gång per år. Endast den som är vald till landets parlament kan väljas att ingå som medlem i delegationen. Olika politiska meningsinriktningar ska vara representerade.

Varje lands delegation väljer ordförande och vice ordförande bland sina medlemmar.

Delegationerna har nationella sekretariat med placering i respektive parlament.